Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Biomembrány

Email Tisk PDF

Biomembrány ohraničují buňky vůči okolnímu prosstředí. Biomembránami se uskutečňuje výměna látek a energií  a jsou jimi přijímany životně důležité signály. U prokaryotních organismů je plazmatická membrána jedinou membránovou strukturou.

Biomembrány eukaryotních buněk obvykle obsahují steroidní látku - cholesterol, který se v biomembránách prokaryotických buněk nevyskytuje. Struktura biomembrán prokaryot i eukaryot je velmi podobná, což svědčí o skutečnosti, že princip organizace biomembrán je evolučně velmi starý.

Hlavní stavební složkou biomembrán jsou fosfolipidy. Molekuly fosfolipidů mají vždy svou nepolární (hydrofóbní) část, kterou představuje uhlovodíkový řetězec karboxylové mastné kyseliny, a část polární (hydrofilní), tvořenou karboxylem s estericky vázaným glycerolem, kyselinou trihydrogenfosforečnou a cholinem.

Cytoplazmatická membrána - viz sekce: "4. ročník, Doplňkové informace".