Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Nahosemenné rostliny

Email Tisk PDF

Nahosemenné rostliny (Gymnospermické rostliny)

Obecná charakteristika nahosemenných rostlin

Představují další vývojový stupeň cévnatých rostlin. Společným znakem je dokonalá převaha sporofytu nad gametofytem. Gametofyt je svou výživou odkázán na sporofyt. Jsou již vyvinutá vajíčka (přeměna makrosporangií), každé vajíčko má jen jedinou funkční makrosporu, která vajíčko neopouští a vyrůstá v něm v samičí gametofyt.
Cévní svazky tvoří pouze cévice (tracheidy).

Vajíčka nahosemenných rostlin josu na povrchu plodolisů (makrosporofylů) = nahá, nejsou krytá vaječnými obaly (pyl se dostává přímo na vajíčko), meiotickým dělením v nich vznikají 4 haploidní makrospory, z nich 3 menší zanikají a čtrvrtá se mění na zárodečný vak, ve kterém se vytvoří tři  až šest zárodečníků, obsahujíích po jedné vaječné buňce

Tyčinky mívají obvykle větší počet prašných pouzder (mikrosporangií), v pylovém zrnu mikrospoře se zakládají proklové buňky, velká vyživovací, vegetativní buňka,a menší rozmnožovací buňka generativní - opylení probíhá většinou větrem.

Vajíčka nahosemenných rostlin dozrávají v semena s diploidním zárodkem a haploidním živným pletivem - endospermem.

Pojmy k zapamatování:

 • tyčinky = mikrosporofyly; 
 • prašné pouzdro = mikrosporangium; 
 • pylové zrno = mikrospora; 
 • spermatozoid nebo spermatická buňka (nemá bičík) = mikrogameta. 
 • plodolist = makrosporofyl; 
 • vajíčko = makrosporangium; vajíčko bývá zpravidla neokřídlené 
 • mateřská buňka zárodečného vaku = makrospora;
 • vaječná buňka = oosféra = makrogameta

Evoluce nahosemenných rostlin

Nahosemenné rostliny dosáhly největšího rozmachu ve druhohorách.

 Nahosemenné rostliny se rozdělují do pěti oddělení:

1. Kapraďosemenné rostliny = lyginodendrové (Lyginodendrophyta)

2. Cykasy (Cycadophyta)

3. Jinany (Ginkgophyta)

4. Kordiaty (Cordatiophyta)

5. Jehličnany (Pinophyta)

karbon2karbon

Obrázek č. 1 a 2 Karbon - primitivní nahosemenné rostliny; výška až 30 m (Zdroj:http://prirodopissychrov.sweb.cz/9-Pr-vyvojZeme.html).

Opakovací otázky:

 1. Která oddělení zahrnují nahosemenné rostliny?
 2. Popište vývoj vajíček u nahosemenných rostlin.
 3. Z čeho se skládá semeno nahosemenných rostlin?
 4. Vysvětelte pojmy: a) mikrosporofyly b) makrospora c) mikrogameta d) makrogameta.
 5. Doplňte uvedená tvrzení:
 • Cévní svazky nahosemenných rostlin tvoří pouze _______________.
 • Společným znakem nahosemenných rostlin je dokonalá převaha ____________ nad ____________.