Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Základní pojmy v biologii

Email Tisk PDF
Metody biologického studia a výzkumu
 • Pozorování, tj. sledování organismů v přirozené situaci, bez zásahu do daného jevu. Obvykle probíhá přímo nebo s využitím přístrojů (lupa, mikroskop, dalekohled, kamera ad.). Značnou výhodou této metody je zachycení přirozeného chování organismů. Nevýhodou bývá její dlouhodobý a složitý průběh.       

 

mikroskop

Obrázek č. 1 Stavba mikroskopu.

 

1
Okulár
Základní optický člen (různé hodnoty zvětšení, zpravidla 10x, 15x …)
2 Okulárový tubus Umožňuje zasunutí okuláru do optimální polohy vůči hlavici
3
Hlavice mikroskopu
Různé varianty - monokulární, binokulární, trinokulární
4
Revolverová hlavice
Slouží pro uchycení objektivů různých hodnot a jejich snadnou záměnu
5
Objektiv
To je „srdce“ mikroskopu (obvyklé hodnoty zvětšení, 4:1, 10:1, 40:1 …)
6
Rameno mikroskopu
Hlavní nosič opticko-mechanických prvků mikroskopu
7
Noha mikroskopu
Základna mikroskopu, v níž je umístěn zdroj osvětlení
8
Vypínač osvětlení
Pro zapnutí či vypnutí zdroje osvětlení
9
Ovladač regulace osvětlení
Plynule reguluje intenzitu osvětlení
10
Pracovní stůl
Základní pracovní deska pro založení preparátu
11
Držák preparátu – pérový
Slouží k upevnění preparátu (podložní a krycí sklíčko)
12
Kondenzor
Umožňuje zkontrastnění obrazu
13
Kolektor
Soustřeďuje paprsky světelného zdroje
14
Ovladač makroposuvu
Pro hrubé zaostření pozorovaného objektu
15
Ovladač mikroposuvu
Pro jemné doostření pozorovaného

 

 • Pokus - též experiment, představuje sledování organismů v navozených potřebných podmínkách. K výhodám této metody patří možnost opakování provedení, volba určitých podmínek a možnost jejich změny. Značnou nevýhodou této metody je změna v chování a ve vlastnostech organismů vlivem umělých podmínek (stres).
 • Modelování - původní sledovaný objekt je nahrazen jiným objektem - pokusným zvířetem nebo tkáňovou kulturou. Jsou to tzv. modelové organismy, např. bakterie, octomilky, laboratorní potkani atd., představují organismy podobných vlastností jako objekt zájmu, ale mnohem jednodušší, snadno se rozmnožují a jsou celkově nenáročné. Na úrovni laboratorních podmínek se modelové organismy kultivují, tzn. pěstují v určitých podmínkách.

         Pro správnost a zachování objektivity výsledku je zapotřebí v rámci výzkumu získané poznatky několikrát verifikovat (ověřit) opakováním pokusu a poté statisticky vyhodnotit. Jednotlivé metody biologického výzkumu se velmi často vzájemně kombinují. Pak lze stanovit určité závěry, na jejichž podkladě vznikají výzkumné pracovní domněnky, tzv. hypotézy. Tyto se musí následně ověřit v praxi. Nakonec lze vytvořit obecně platné teorie.

Opakovací otázky:

 1.  Které metody používá biologie při svém studiu?
 2. Popište s pomocí obrázku mikroskop. Které části patří k optické soustavě mikroskopu?

 


Navigace: 1. ročník Úvod do biologie Základní pojmy v biologii