Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Říše: Protozoa

Email Tisk PDF

Prvoci (Protozoa) představují v dnešním, aktualizovaném systému samostatnou říši.

Obecná charakteristika

Prvoci jsou heterotrofní, eukaryotické organismy. Obsahují kolem 90% vody. Většina z nich je rozšířena kosmopolitně. Teplotní optimum pro život prvoků spadá mezi 15 až 20 °C. Značný počet zástupců této říše žije paraziticky. Obvykle jsou mikroskopických rozměrů (0,01 – 0,1 mm); největší z nich mají velikost 3 až 5 mm (typické pro nálevníky). V současnosti je známo kolem 60 000 druhů.

Stavba buněčného těla

Cytoplazma je ohraničená membránou a rozlišena na 2 vrstvy: vnější, tzv. ektoplazma (hustší, světlejší) a vnitřní, tzv. endoplazma, obsahující inkluze.

Vlastní buněčné tělo může být chráněno:

 • plasmolemou – ta umožňuje prvokům změnu tvaru těla, typická pro měňavky;
 • periplastem – ten udržuje tvar těla, je typický pro bičíkovce;
 • pelikulou – pokud mají prvoci pelikulu, jejich tvar těla se nemění, např. u nálevníků a výtrusovců;

Opakovací otázky:

 1. Jakým způsobem se pohybují bičíkovci, měňavky a nálevníci?
 2. Čím jsou prvoci chránění před vnějším prostředím?
 3. Co je to fagocytóza a pro které prvoky je typická?
 4. Vysvětlete, jakou funkci zastává v buňce makronukleus a mikronukleus?
 5. Z jakého materiálu mohou být tvořeny schránky prvoků?
 6. Jak mohou být modifikovány brvy u nálevníků?
 7. Kteří prvoci tvoří typické kolonie?
 8. Jaké choroby mohou způsobit prvoci?
 9. Který prvok parazituje u ryb a obojživelníků?
 10. Vysvětlete pojem autotrofní a heterotrofní výživa.
 11. Kteří prvoci mají značný geologický význam?
 12. Ve kterých oblastech Afriky hrozí onemocnění spavou nemocí?
 13. Popište příklad cyklu parazita s více než jedním hostitelem.
 14. Zařaďte do daného kmene prvoků tyto zástupce: bičenka poševní, rozlitka hruškovitá, slávinka, vířenka, kokcidie jaterní.
 15. Doplňte uvedená tvrzení:
 • Trypanosoma spavičná je původcem ________________________.
 • Krásné schránky z SiO2 nebo SrSO4 jsou tvořeny u _________________.
 • Střídání pohalvního a nepohlavního rozmnožování se nazývá __________________.


Navigace: 2. ročník Říše: Protozoa