Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Skrytěnky

Email Tisk PDF

Oddělení: Skrytěnky (Cryptophyta)

Zahrnují jednobuněčné řasy s typickou monadoidní (bičíkatou) stélkou (má obvykle 2 nestejně dlouhé bičíky), dorsoventrálně zploštělou. Povrch buněk je tvořený glykoproteiny (složené bílkoviny). Velmi často tvoří kolonie obalené slizem. Zásobní látkou je škrob, uložený v chloroplastu. V chloroplastu bývá také pyrenoid - bílkovinné tělísko, obalený škrobovými zrny.
Skrytěnky se vyskytují ve sladkých vodách, jsou mezi nimi také brakické a mořské druhy, obsažené zejména v planktonu a metafytonu (společenstvo řas mezi pobřežními rostlinami).
Nejvýznamnějším zástupcem je skrytěnka (Cryptomonas sp.), obr. 1.

Skrytnka 
Obrázek č. 1 Skrytěnka - Rhodomonas salina. (Zdroj: wikipedie.cz).

Opakovací otázky:

  1. Kde žijí skrytěnky?
  2. Charakterizujte buňku skyrtěnek.