Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oddělení: Krytosemenné rostliny

Email Tisk PDF

Charakteristika krytosemenných rostlin

Krytosemenné rostliny dnes představují největší a nejrozšířenější skupinu rostlin. Ze všech rostlinných skupin mají největší význam pro člověka. Patří sem byliny, keře a stromy. Květy mohou tvořit květenství nebo jsou jednotlivě uspořádané. Největšího rozvoje dosáhly krytosemenné rostliny ve třetihorách. Současně s jejich rozvojem docházelo také k rozvoji hmyzu, který se uplatňoval při jejich opylování. U některých skupin se začala později projevovat tendence k větrosprašnosti, často společně s tendencí k jednopohlavnosti až dvoudomosti.

Krytosemenné rostliny jsou megafylní linii (tzn. mají typické listy) cévnatých rostlin s výrazně potlačeným gametofytem. U těchto rostlin se tvoří pravé květy, sloužící k pohlavnímu rozmnožování. 

Vajíčka jsou ve květech chráněna vaječnými obaly a uložena ve spodní části pestíku – semeníku (úkol: Zopakovat stavbu pestíku). Pyl zachycený na blizně vyklíčí v pylovou láčku, která prorůstá čnělkou do semeníku k vajíčkům. Uvnitř vajíčka se vyvíjejí 4 haploidní megaspory, z nichž pouze jedna je funkční a po jejím trojím dělení jádra za vzniku osmi jader vzniká zárodečný vak. Zralý zárodečný vak obsahuje 1 vaječnou buňku, 2 buňky pomocné a tři buňky protistojné. Zbývající dvě jádra splynou v diploidní jádro zárodečného vaku. Zárodečný vak představuje samičí gametofyt. Za samčí gametofyt je považováno pylové zrno ve stadiu, kdy jsou vyvinuté 2 buňky spermatické, přítomné buď ve vyklíčené pylové láčce, nebo uvnitř pylového zrna před vyklíčením pylové láčky. Splynutím jedné spermatické buňky s vaječnou buňkou vzniká zygota – diploidní základ zárodku.

V současné době se oddělení krytosemenných rostlin rozděluje do 3 tříd:

  • Magnoliopsida – typické dvouděložné rostliny;
  • Rosopsida – tato třída se odštěpila ze třídy Magnoliopsida, zahnuje rovněž dvouděložné rostliny;
  • Liliopsida – zahrnuje jednoděložné rostliny.

Jednotlivé třídy krytosemenných rostlin se od sebe liší především stavbou květů a tvarem listů. V přehledu budou uvedeny vždy nejvýznamnější čeledi krytosemenných rostlin v rámci jejich jednotlivých tříd.

5

Obrázek č. 1 Rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys L.). (Foto: Lucie Fialová, čeven 2008; oblast Morávka).