Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Strunatci

Email Tisk PDF

KMEN: STRUNATCI (Chordata)

Všichni strunatci jsou mnohobuněční živočichové, jejich tvar těla je rozmanitý a vyznačuje se dvoustrannou - bilaterální souměrností. Jejich tělo tvoří tři zárodečné listy: ektoderm (vnější), entoderm (vnitřní) a mezoderm (střední). Mají vyvinutou druhotnou pravou tělní dutinu - coelom.

Obecná charakteristika strunatců

 • Oporou celého těla je vnitřní kostra, jejím základem je chorda dorsalis (struna hřbetní) entodermálního původu. Ta prochází celým tělem nad trávicí soustavou a pod nervovou trubicí. Nižší strunatci mají chordu zachovanou po celý život, u vyšších strunatců je nahrazována páteří (columna vertebralis), složenou z obratlů.
 • Na hřbetní straně těla mají struntaci vyvinutou trubicovitou nervovou soustavu ektodermálního původu. Nižší strunatci mají nervovou strubici v přední části těla mírně rozšířenou. U vyšších strunatců se tato dělí na páteřní míchu a mozek různého stupně vývoje.
 • Trávicí trubice leží pod chordou dorsalis (strunou hřbetní). Začíná vždy ústy na hlavovém konci těla a končí řitním otvorem, který vyúsťuje v určité vzdálenosti od konce těla. Vzniká tak pravý (postanální) ocas. K trávicí soustavě náleží plně vyvinuté trávicí žlázy - játra (hepar) a slinivka břišní (pankreas).
 • K dýchání mají strunatci vyvinuté párové žaberní štěrbiny, které jsou u nižších strunatců zachovány po celý život. Vyšší obratlovci, kteří v dospělosti dýchají plícemi, se objevují pouze v určité fázi zárodečného (embryonálního) vývoje a posléze zarůstají.
 • Cévní soustava je s výjimkou pláštěnců vždy uzavřená. Srdce (cor) leží na břišní straně těla (ventrálně) pod trávicí soustavou. Srdce umožňuje hnát krev do dýchacích orgánů vždy směrem k hlavě (přednímu konci těla). 

Vznik orgánových soustav v zárodečném vývoji:

 • ektoderm - je základem pro vznik nervové strubice, nervové soustavy, povrchu těla a smyslových orgánů;
 • entoderm - je základem pro vznik trávicí a dýchací soustavy;
 • mezoderm - je základem pro vznik svaloviny, vaziva, vnitřní kostry, pohlavních a vyměšovacích orgánů, cévní soustavy a srdce.

Dělení strunatců

Kmen strunatců zahrnuje v současném zoologickém systému 3 podkmeny:

 1. podkmen: Pláštěnci (Tunicata, Urochordata);
 2. podkemn: Bezlebeční, syn. Kopinatci (Cephalochordata, Acrania);
 3. podkmen: Obratlovci (Vertebrata, Craniata).