Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

3. ročník

Email Tisk PDF

Akomodace - změna vyklenutí přední a zadní plochy čočky vyvolaná stahem řasnatého tělíska, tj. přizpůsobení lomivosti čočky až o 16 D. Akomodace umožňuje vidět stejně ostře blízké i vzdálené předměty. Akomodační šíře ubývá zejména s věkem, z původních až 16 D v dětství k prakticky zanedbatelným hodnotám ve vysokém věku. Čočka přitom tuhne a ztrácí elasticitu - tzv. stařecká vetchozrakost (presbyopie).

Antigen - jedná se o látku, kterou je tělo schopno rozeznat jako látku cizí a proti níž je schopno vytvořit protilátky. mezi nejvýznamnější antigeny patří mikroorganismy, cizorodé bílkoviny podané do krve, cizí orgány, cizí krevní skupiny aj. V lidském těle je řada "vlastních" antigenů, ty však imunitní systém organismu nevyhodnocuje jako cizí a nereaguje proti nim (naopak je k některým dějům vyžaduje). Některé antigeny jsou společné všem lidem (jakožto biologickému druhu), jiné jsou jedinečné pro každého člověka. Pozn. autora: Úplně stejné (identické) antigeny mají pouze jednovaječná dvojčata.

Cyanóza - namodralé zabarvení kůže a sliznic, které je důsledkem vyššího obsahu methemoglobinu (MtHb) - okysličeného hemoglobinu - v krvi. Při periferní cyanóze, která nastává u methemoglobinomie (syn. methemoglobinopatie), dochází obvykle k promodrání okrajových částí těla, zejména konečků prstů, nehtových lůžek, špičky nosu, retních sliznic, ušních boltců ad.

D - jedna dioptrie, která odpovídá lomivé síle čočky, jejíž ohnisko je ve vzdálenosti 1 m.

Diastema - mezera mezi zuby, zejména mezi horními a dolními řezáky, způsobená nejčastěji vrozeným přílišným tahem slizniční řasy ve střední čáře ústní předsíně; přechází z retní sliznice do dásně.

Hypermenorea  – stav, při kterém žena ztratí 60 až 80 ml tepenné krve při mentsruačním krvácení (normálně 30 až 60 ml krve).

Incidence - údaj odpovídají počtu nově vzniklých případů dané nemoci ve vybrané populaci za určité časové období.

Kondylomata - kožní výrůstky podobné bradavicím (j. č. kondylom).

Křížová zkouška - základní test slučivosti - vzájemné snášenlivosti - mezi krví dárce a příjemce; provádí ji transfuzní stanice před odesláním každé krevní konzervy.

Lumbosakrální syndrom - onemocnění týkající se přechodu bederní a křížové části páteře, např. vyhřezlé meziobratlové ploténky.

Melanom - zhoubný nádor z pigmentových buněk obsahujících melanin. Nejčastěji bývá na kůži, ale může být i na sliznicích či v oku. Melanomem jsou více ohrožení lidé se světlou pletí. Nádor se projevuje jako tmavá pigmentová skvrna na kůži, která má zpravidla nestejnorodou barvu, nerovné okraje a může svědět či krvácet. Při včasném záchytu je dobrá prognóza na vyléčení, podstatně se však zhoršuje u melanomů zachycených v pozdějším stadiu.

Ménièrova nemoc - jedná se o záchvatovité onemocnění, spojené s náhlými těžkými závratěmi, spojenými s pořechodnou ztrátou sluchu, ušními šelesty a pocitem tlaku v uších. Nejčastěji se jedná o poruchu funkce systému regulujícího rovnováhu tekutin ve vnitřním uchu, která vede k nahromadění tekutiny v blanitém labyrintu vnitřního ucha.

Menoragie – znamená prodloužené menstruační krvácení na 7 až 8 dnů (fyziologický interval pro menstruační krvácení je 3 až 4 dny).

Rhodopsin - tzv. oční purpur, který vzniká kombinací vitamínu A a bílkoviny opsinu, je obsažen v tyčinkách. Působením světla se rozkládá a vyvolává v buňce elektrický impuls. Ve tmě se opět obnovuje.

Sevac test - zkouška prováděná lékařem u lůžka pacienta bezprostředně před krevním převodem. Lékař při něm ověří krevní skupinu pacienta i krevní konzervy a přesvědčí se tak správnosti údajů.

Tetanie - zvýšená nervoslavolá dráždivost projevující se brněním prstů či jazyka, v těžších případech bolestivými svalovými křečemi (v oblasti obličeje rukou a nohou), obvykle nastává při nedostatečnosti (insuficienci) příštitných tělísek nebo nedostatku vitaminu D.