Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rozdělení taxonů v systému organismů

Email Tisk PDF

Základní taxonomické jednotky

Domény

Říše = regnum

Kmen = phylum          Oddělení = divisio

(podkmen)

Třída = classis (podtřída)

Řád = ordo (podřád)

Čeleď = familia 

 Rod = genus              

 Druh = species

Zařazení Běláska zelného do systému organismů:

Doména: Eukarya

Říše: Živočichové

Kmen: Členovci         

Podkmen: Vzdušnicovci

Třída: Hmyz

Řád: Motýli

Čeleď: Běláskovití

Rod: Bělásek

Druh: Bělásek zelný

Hlavní zásady vědeckého názvosloví

Pro vědecké pojmenování taxonů (nomenklaturu) používáme mezinárodně platné vědecké názvosloví vycházející z latinské terminologie. Jména taxonů jsou latinská.

K hlavním zásadám pro všechny skupiny organismů patří:

a) jména rodových názvů jsou podstatná jména v prvním pádu jednotného čísla, jména vyšších taxonů jsou v prvním pádu množného čísla. Oba názvy jsou jednoslovné, např.:

rod:  v rostlinné říši růže (Rosa) nebo v živočišné říši rak (Astacus)

řád: pro růži: růžokvěté (Rosales), pro raka: desetinožci (Decapoda)

b) jména druhových názvů jsou dvouslovná a skládají se z rodového jména a druhového přívlastku;

např. druh: růže šípková (Rosa canina) nebo rak říční (Astacus astacus).

Úkol: Vyhledejte v literatuře a zařaďte člověka do systému organismů.

 

Spoluautor: Tomáš Durčák

§Domény
§Říše = regnum
§Kmen = phylum  Oddělení = divisio
§(podkmen)
§Třída = classis (podtřída)
§Řád = ordo (podřád)
§Čeleď = familia
Rod = genus    Druh = species
Navigace: 1. ročník Úvod do biologie Rozdělení taxonů v systému organismů