Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Demonstrace výuky - 3.ročník

Email Tisk PDF

   Biologie zaznamenala v posledních letech převratné poznatky v oblasti molekulární biologie. Z tohoto důvodu procházejí nejen taxonomické biologické obory významnými kvalitativními a kvantitativními změnami. Autor, který si je vědom těchto podstatných změn, se snaží v tomto výukovém webu zpracovat učební texty středoškolské biologie tak, aby, pokud možno co nejvíce, odpovídaly těmto změnám. Aktualizaci dílčích poznatků v jednotlivých biologických oborech mohou studenti sledovat v sekci „Aktualizace údajů“.

   Kromě výše zmíněné snahy aktualizovat jednotlivé pasáže středoškolské biologie, chce autor nabídnout studentům, vedle studia z klasických učebnic, jednu z možností, jak biologii, zpracovanou v e-learningové formě, pochopit ve všech jejích souvislostech a získat motivaci k jejímu studiu. Vedle textů v programu Microsoft Word jsou ke každé kapitole zařazeny prezentace v Power Pointu, které mohou přispět k tomu, aby se mohl student jasným a srozumitelným způsobem seznámit se základními pojmy a teorií, na základě kterých může v praxi, a v terénu vůbec, pochopit všechny souvislosti.

 
Navigace: Demonstrace výuky