Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Základy epidemiologie a hygieny

Email Tisk PDF

Pohlavní nákazy

Mezi nejrozšířenější pohlavní nákazy patří příjice, syn. syfilis (lues) a kapavka (gonorrhoea).

Příjice, syn. syfilis

Jedná se o bakteriální onemocnění, původcem nákazy je Treponema pallidum. Přenos může být orální, vaginální i anální cestou. Bakterie Treponemy nejsou příliš citlivé vůči okolnímu prostředí, přenos je tedy možný nejen při vlastním pohlavním styku, ale také např. prostěradlem či povlečením, které byly potřísněny spermatickým či vaginálním sekretem; člověk se může nakazit také pokožkou v místě poranění. Onemocnění se projevuje ve třech stadiích:
  1. První stadium - v místě vstupu bakterie do těla (tzv. vstupní brána) se vytvoří tvrdý, méně bolestivý vřed (2 až 3 týdny po nákaze).
  2. Druhé stadium - počáteční projevy onemocnění obvykle odezní (vřed se zmenšuje); bakterie se však dále šíří krevní cestou do celého těla, objevují se suché i mokvavé vyrážky na kůži, bolesti hlavy a krku (také tyto příznaky mohou přechodně odeznívat), dalším typickým příznakem jsou silně zduřelé mízní uzliny; toto stadium může trvat při neléčeném onemconění i několik let.
  3. Třetí stadium - bakterie Treponemy napdají velké cévy, hmotu CNS, jaterní a kostní tkáň, může dojít k celkové degeneraci mozku a míchy.
Zdrojem nákazy jsou lidé v 1. a 2. stadiu onemocnění.
Inkubační doba příjice je zpravidla 3 týdny (10 dnů až 10 týdnů).

U zhruba 30 % neléčených případů vznikají těžké stavy spojené s ochrnutím, psychickou zmateností, depresí, slepotou a končí smrtí. Léčit lze časné, tedy první stadium, vhodnými antibiotiky (např. Penicilin či jiná tetracyklinová antibiotika).

treponema_pallidum
Obrázek č. 1 Treponema pallidum, patří mezi spirochety, EM.(Zdroj: wikipedie.org).

Po proběhlé nákaze zůstává částečná imunita, která však může být překonána větší infekční dávkou. Represivní opatření jsou zaměřena na izolaci pacienta, která je nařízená v nemocnici. Zároveň je třeba co nejrychleji zahájit léčbu všech zdrojů i kontaktů nemocného, tato léčba je povinná. Po ukončení léčby je nařízeno další sledování nemocného po dobu dvou let.  V průběhu léčby a po jejím ukončení je důležité, aby nakažený člověk přísně dodržoval pravidla pro sexuální chování, zejména 6-ti měsíční sexuální abstinenci po řadně ukončené léčbě. 

Kapavka (gonorrhoea)

Jedná se o bakteriální onemocnění, jehož původcem je bakterie Neisseria gonorrhoeae. Tyto bakterie jsou velmi citlivé na okolní prostředí, proto se přenáší výhradně pohlavním stykem (potřísněným prádlem zcela výjímečně).
K typickým příznakům, které se objevují obvykle do 10 dní po infekci, patří u mužů i žen silný pocit pálení při močení a hnisavý výtok z močové trubice. Bolestivé stavy tohoto nakažlivého onemconění jsou způsobené těžkým zánětem v močové trubici.
Zdrojem nákazy jsou nemocní lidé se zjevnou nebo bezpříznakovou formou infekce.
Inkubační doba je 3 až 5 dní (velmi vzácně i jeden měsíc).
 Po proběhlé nákaze se imunita nevytváří, poměrně časté jsou totiž opakované infekce. Mezi represivní opatření patří povinné hlášení, povinné vyšetření a léčba nejen nemocných, ale i zdrojů a kontaktů, nezbytné je též dodržovat sledování po ukončení léčby. Kapavku lze léčit antibiotiky, případně sulfonamidy. Pokud nedochází k včasné léčbě infekce, mohou nastat poruchy plodnosti až úplná neplodnost (sterilita). Navigace: Průřezová témata Základy epidemiologie a hygieny