Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

4. ročník

Email Tisk PDF

Adaptace na hypoxii - nastává v případech, kdy je organismus vystaven hypoxii delší dobu. Nejprve při ní obvykle dochází k pocitům nadměrné únavy, částečné letargii, ztrátě zájmů o okolí, dále nastávájí nechutenství, bolesti hlavy a poruchy spánku. Tyto příznaky však později vymizí, zpomalí se plicní ventilace a činnost srdce, zvýší se počet erytrocytů a objem cirkulované krve včetně činnosti krvetvorných tkání, čímž se zlepší zásobování tkání kyslíkem.

Alkaptonurie - autozomálně recesivně dědičné onemocnění (chromozom 9p) s incidencí 1:250 000; dochází k narušení přeměny aminokyseliny tyrosinu s nadměrným hromaděním jeho metabolitu, jeho oxidací vzniká hnědý pigment alkapton, který podmiňuje tmavé zbarvení moči, což je typickým příkladem tohoto onemocnění.

Balastní látky - nestravitelné složky potravy (syn. vláknina) nezbytné pro správný průchod tráveniny trávicím traktem.

Hyperoxie, též kesonová nemoc - typická při prudkém vynoření z velkých hloubek, charakteristické zejména pro potápěče; během pobytu v hloubce, tj. v prostředí s vyšším tlakem, dochází ve tkáních k rozpuštění většího množství vzduchu. Při náhlém poklesu tlaku (dekomprese) se vzduch, zejm. dusík, z roztoku uvolňuje ve formě bublinek, a dochází k vzduchové, resp. plynové, embolii. Smrtelná embolie může nastat u člověka již při rychlém vynoření z hloubky 5 metrů. Pokud se však člověka před ponořením zhluboka nadechne, není ohrožen ani při ponoření a rychlém vynoření z větších hloubek. K typickým příznakům kesonovy nemoci patří projevy poškození nervového systému (od různých rozsáhlých obrn až po paraplegické stavy) včetně psychických poruch. Později může nastat nezánětlivá nekróza kostí ad.

Hypoxie - pokud nastává rychle (např. při náhlém výstupu do velkých výšek bez dostatečné aklimatizace, případně při náhlých změnách v podtlakových komorách) se obvykle prudce zvýší plicní ventilace a minutový objem srdeční. Dochází ke zvýšenému provzdušňování plic, k intenzivní cirkulaci krve a efektivnějšímu vychytávání kyslíku hemoglobinem. Již při začátku hypoxie obvykle nastávají u člověka poruchy smyslového vnímání, zhoršuje se ostrost vidění (již ve výšce 3 000 m), mohou se objevovat vůlí neovladatelné svalové záškuby až křeče.

Srpkovitá anémie - jedná se o autozomálně recesivní onemocnění postihující zejména obyvatelstvo v rovníkové Africe, vzácněji též ve Středomoří a v Indii. Červené krvinky postižených lidí mají abnormální srpkovitý tvar, který je zapříčiněn přítomností defektního hemoglobinu. Proto dochází k poruchám přenosu kyslíku, k rozpadu erytrocytů a ke vzniku krevních sraženin. Tyto mohou ucpat cévní řečiště a mohou být rovněž zodpovědné (v krajních případech) za vznik smrtelných embolických stavů.