Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Játrovky

Email Tisk PDF

Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)

Játrovky mají obvykle frondózní (lupenitou) stélku, ojediněle foliózní (rozlišená na rhizoidy, kauloid a fyloidy) s širšími fyloidy. Jejich prvoklíček (protonema) je silně redukovaný, štět může zcela chybět, tobolka nemá víčko (kalyptra). Spory se z tobolky uvolňují pomocí mrštníků (elaterů) hygroskopické pohyby, viz. sekce: "1. ročník, Základy rostlinné fyziologie", kapitola: Pohyby a dráždivost rostlin. Typické jsou pohárky s rozmnožovacími tělísky, které umožňují nepohlavní rozmnožování. Sporofyt játrovek je nezelený.

jatrovka_zivotni_cyklus

Obrázek č. 1 Životní cyklus játrovek.

Zástupci játrovek

 • Řád: Porostnicotvaré (Marchantiales)
 1. Porostnice mnohotvará (Marchantia polymorpha) - roste na vlhkých místech, obr. 2.
 2. Trhutka plovoucí (Riccia fluitans) má vidličnatě větvenou, široce pentlicovitou, stélku; vyskytuje se převážně ve stojatých vodách, obr. 3.
 3. Mřížovec kuželovitý (Conocephalum conicum).
 4. Pobřežnice obecná (Pellia epiphylla).

porostnice_mnohotvara

Obrázek č. 2 Porostnice mnohotvará (Marchantia polymorpha). Zdroj: http://en.wikipedia.org.

trhutka_plovouci

Obrázek č. 3 Trhutka plovoucí (Riccia fluitans). Zdroj: http://en.wikipedia.org.

 • Řád: Kroknicotvaré (Metzgeriales)
 1. Kroknice vidličnatá (Metzgeria furcata) vyskytuje se na kůře stromů, má jednovrstevnou stélku, obr. 4.
 2. Rohozec trojlaločný (Bazzania trilobita).

kroknice_vidlicnata

Obrázek č. 4 Kroknice vidličnatá (Metzgeria furcata) rostoucí na kůře stromů. Zdroj: http://en.wikipedia.org.

 • Řád: Trsenkotvaré (Jungermanniales)

Mají obvykle poléhavé lodyžky (kaluoidy) s lístky a v zemi přichycené rhizoidy. Vyskytují se na rašelinných půdách nebo ve vlhkých smrčinách.

Rodozměna játrovek

Játrovky jsou obvykle dvoudomé. Samčí a samičí stélky obsahují pohárky s rozmnožovacími tělísky (pelatky a zárodečníky) → splynutím spermatozoidů oosférou vzniká zygota (2n) → štět tobolkou výtrusy (n).

Opakovací otázky:

 1. Popište rodozměnu játrovek.
 2. Jakým mechanismem se uvolňují spory u játrovek?
 3. Stručně charakterizujte jednotlivé řády játrovek.
 4. Doplňte uvedená tvrzení:
 • Stélka játrovek je obvykle _______________, v některých případech může být _________________.
 • Tobolka játrovek nemá _____________.
 • Pro játrovky jsou typické __________________________________, které umožňují nepohlavní rozmnožování.