Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

1. ročník

Email Tisk PDF
Biologie 1. ročníku je zaměřena podle tematického plánu učiva biologie
korespondující s ŠVP "S notebookem do školy" na obecnou biologii, základy
mikrobiologie a charakteristiku říší Rostliny a Houby (Fungi). V sekci „Doplňkové
informace“ jsou zařazeny některé, rozšiřující, poznámky k vybraným poznatkům
z oboru mikrobiologie a ke struktuře cytoplazmatické membrány.
Doplňkové informace rozšiřujícího charakteru, nad rámec SŠ osnov pro
biologii, jsou v jednotlivých kapitolách uváděny kurzívou nebo písmem
velikosti 10. Tyto poznatky, zejména v sekcích Obecná biologie a Základy
mikrobiologie, které jsou odrazem požadavků jednotlivých fakult pro přijímací
řízení ke studiu biologických oborů, poslouží zejména studentům, ucházejícím
se o vysokoškolské studium bakalářských a magisterských studijních programů
lékařských, veterinárních a přírodovědných fakult.
Biologie 1. ročníku je zaměřena podle tematického plánu učiva biologie korespondujícího s ŠVP "S notebookem do školy" na obecnou biologii, základy mikrobiologie a charakteristiku říší Rostliny a Houby (Fungi). V sekci „Doplňkové informace“ jsou zařazeny některé rozšiřující poznámky k vybraným poznatkům z oboru mikrobiologie a ke struktuře cytoplazmatické membrány.

Doplňkové informace rozšiřujícího charakteru nad rámec SŠ osnov pro biologii jsou v jednotlivých kapitolách uváděny kurzívou nebo písmem velikosti 10. Tyto poznatky, zejména v sekcích Obecná biologie a Základy mikrobiologie, které jsou odrazem požadavků jednotlivých fakult pro přijímací řízení ke studiu biologických oborů, poslouží zejména studentům, ucházejícím se o vysokoškolské studium bakalářských a magisterských studijních programů lékařských, veterinárních a přírodovědných fakult.

 

Navigace: 1. ročník