Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Psilofytní rostliny

Email Tisk PDF

Psilofytní rostliny (Psilofyty)

 1. Oddělení: Protracheophyta 
 2. Oddělení: Rhyniophyta = Ryniofyty 
 3. Oddělení: Zosterophylophyta
 4. Oddělení: Trimerophytophyta

Psilofyty jsou vývojový stupeň vymřelých primitivních suchozemských rostlin, největšího rozvoje dosáhly v devonu (mladší prvohory). Nejznámější skupinou je oddělení ryniofyty. Obvykle rostly v bažinách a na březích vod (evoluční přechod na souš). Dosahovaly velikosti zhruba 0,5 metrů (největší druhy až 3 metry). Měly jen stonky, jejichž středem probíhal dřevostředný cévní svazek. Podzemní části byly rhizomoidy, nadzemní části byly mezomy, které se vidličnatě větvily v telomy (vývojový základ listů). Některé telomy byly sterilní (bez výtrusnic, byly zelené), jiné byly fertilní (měly výtrusnice).

Rozmnožování ryniofyt

Ve výtrusnicích vznikaly výtrusy (n), ze kterých vyrůstaly haploidní gametofyty, nesoucí samčí a samičí pohlavní orgány (gametangia) - typická jednodomost (!) → splynutím spermatozoidů s oosférou vznikla diploidní zygota, ze které vyrůstal diploidní sporofyt, zakončený výtrusnicemi, (sporangiemi).

Pro ryniofyty byla tedy příznačná rodozměna (metageneze). Gametofyty i sporofyty byly velikostí i tvarem stejné, jedná se o tzv. izomorfickou rodozměnu.

Zástupci

 • Rhynia major - keřovitý vzrůst.
 • Pseudosporochnus - až 3 metry vysoká rostlina, měla stromový vzhled, otisk obr. 1.

Pseudosporochnus_nodosus

Obrázek č. 1 Obtisk psilofytní rostliny Pseudosporochnus noddus na kameni. Zdroj: http://commons.wikimedia.org.