Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Drápkovci

Email Tisk PDF

KMEN DRÁPKOVCI (Onychophora)

Tito živočichové vykazují společné znaky s koružkovci - stejnocenně (homonomně) článkované tělo, podkožně svalový vak, typ nervové soustavy atd. i členovci - chitinový povrch těla, dýchání vzdušnicemi (trachejemi), článkovaná tykadla. Pravděpodobně se vyvinuli z mnohoštětinatců adaptací k životu mimo vodní prostředí.

Drápkovci žiji aktivně v noci, v tlejicím organickém materiálu tropického pásma, živí se dravě. Při lovu potravy vystřelují lepkavý sekret slinných a mazových žláz, kterým znehybní svou kořist - zejména hmyz.
Patří mezi gonochoristy - jedince odděleného pohlaví a jsou živorodí. Mláďata drápkovců se svlékají, přičemž při každém svlékání dochází k nárůstu počtu tělních článků a panožek, je to tzv. anamorfóza.
Typickým zástupcem drápkovců je drápkonoš kapský (Peripatopsis capensis).
drapkovec
Obrázek č. 1 Drápkovec.

Fylogenetický význam drápkovců

Drápkovci dokládají tvrzení, podle kterého se mohli členovci vyvinout z kroužkovců - mnohoštětinatců. Z hlediska fylogenetického však nepředstavují samotný vývojový mezičlánek mezi těmito kmeny. Jejich vývoj nemá pokračování.