Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Krásnoočka

Email Tisk PDF

Krásnoočka (Euglenozoa) jsou převážně sladkovodní prvoci, mající 1 až 2 bičíky. Mohou tvořit zelené povlaky na dně stojatých vod silně znečištěných organickými látkami. Někdy tvoří tenké blanky při hladině (neuston). Jejich organely opory a ochrany tvoří periplast nebo pelikula.

Druhy obsahující chloroplasty se vyživují mixotrofně - kromě oxidu uhličitého využívají jako zdroj uhlíku též organické látky rozpuštěné ve vodě. Chloroplasty získala krásnoočka sekundární endosymbiózou. V jejich buňkách je rovněž stigma – světločivná skvrna, která umožňuje krásnoočkům vyhledávání optimálních podmínek pro fotosyntézu. Při dlouhodobém zatemnění ztrácí tyto druhy chloroplasty a vyživují se pouze heterotrofně.
Druhy bez chloroplastů se vyživují heterotrofně.
Krásnoočka byla dříve zařazována mezi rostlinné bičíkovce.

Rozšířený výskyt má krásnoočko zelené a krásnoočko štíhlé. Červené zbarvení povrchové blanky na hladině tůní a rybníků způsobuje krásnoočko krvavéobsahující červené barvivo astaxanthin, překrývající zelenou barvu chloroplastů.

krasnoocko_schematicka_stavba

Obrázek č. 1 Schématická stavba krásoočka. Zřetelně je vidět jádro (růžová barva), chloroplasty (zelená barva) a stigma (červená barva), Zdroj: http://cs.wikipedia.org;


Navigace: 2. ročník Říše: Protozoa Krásnoočka