Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oddělení: Diblastica

Email Tisk PDF

DIBLASTICA

Jsou to živočichové se dvěma zárodečnými listy - ektoderm (vnější) a entoderm (vnitřní). Mezi ektodermem a entodermem se tvoří rosolovitá hmota - mezoglea. Jejich souměrnost je paprsčitá - radiální. Podle systematické zoologie patří mezi Diblastica kmeny: Vločkovci (Placozoa), Houbovci, živočišné houby (Porifera), Žahavci (Cnidaria), Žebernatky (Ctenophora) a Morulovci (Mesozoa) - viz. "2. ročník, Říše: Živočichové", kapitola: "Přehled zoologického systému".
Vločkovci a Houbovci mají těla nesouměrná.

VLOČKOVCI (Placozoa)

Z hlediska středoškolské biologie mají menší význam.
Mají tvar dvouvrstevné vločky. Jsou asymetričtí - tělo není souměrné. Mezi břišní a hřbetní vrstvou je tekutina s vláknitými buňkami, mitochondriemi a symbiotickými řasami. Rozmnožují se nepohlavně příčným dělením. Typické v litorálu Rudého moře. Typickým zástupcem je Trichoplax adhaerens.

 Navigace: 2. ročník Říše: Živočichové Oddělení: Diblastica