Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Doména: BACTERIA

Email Tisk PDF
Charakteristika domény: Bakterie
 • organismy s vnější plazmatickou membránou (lipidická membránová dvojvrstva), stavební látka stěny peptidoglykan (murein)
 • nukleoid tvořen cyklickou molekulou DNA (nukleoid), ve stejném kompartimentu se nacházejí malé ribozómy 70S a menší rRNA, u fotosyntetizujících tylakoidy
 • bičíky se liší stavbou od bičíků eukaryotických
 • geny neobsahují introny
 • lipidy cytoplazmatické membrány bakterií se vyznačují esterovou vazbou mezi glycerolem a karboxylovými kyselinami
 • rozmnožování je nepohlavní
 • z hlediska výživy jsou bakterie autotrofní (fotoautotrofní nebo chemoautotrofní) nebo heterotrofní (fotoheterotrofní nebo chemoheterotrofní)
 • patří zde všechny klasické kmeny bakterií
 • ze sinic zde patří Cyanophyta (Cyanobacteria, Cyanoprokaryota), např. rody Anabaena, Microcystis – vytvářejí „vodní květ"
 • k této doméně rovněž náleží Prochlorophyta (Chloroxibacteria), která jsou spojována se sinicemi.