Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Pohyby a dráždivost rostlin

Email Tisk PDF

Rostlina reaguje na podráždění (iritabilita) pohybem nebo nástupem jiného fyziologického procesu.

Pasivní pohyby

Jsou výsledkem působení sil mimo rostlinu (voda (déšť), vítr, živočichové, člověk). Typickým příkladem může být rozšiřování semen a plodů, děje se:

 • větrem - tzv. anemochorie – chmýr u smetánky; nažky javoru nebo jasanu; chlupy – semena topolu nebo vrby;
 • vodními proudy, tzv. hydrochorie; zejména u vodních a pobřežních rostlin; semena či plody plavou na hladině (mají obvykle těžko smočitelný povrch);
 • živočichy, tzv. zoochorie; zejména ptáci a savci;
 • člověkem, tzv. antropochorie.

Aktivní pohyby

Dělí se na fyzikální a vitální.

Fyzikální pohyby

Jsou založeny na zákonitostech, které platí i pro neživou přírodu. Dělí se na pohyby:

 • hygroskopické = bobtnavé, jsou vyvolané změnou vlhkosti (rozdílná schopnost bobtnání různých části rostliny); např.: zavírání (za vlhka) a otevírání (za sucha) šišek jehličnanů, otevírání lusků (zkrátí se chlopně a esovitě se zakřiví), tobolek apod.;
 • kohézní - podstatou je soudržnost molekul vody a jejich přilnavost k vnitřní straně buněčné stěny; např.: vymrštění výtrusů z výtrusnic u kapraďorostů;
 • explozivní - vznikají díky rozdílnému napětí buněk a pletiv; např. vymrštění semen z tobolky netýkavky nedutklivé nebo výtrusů z vřecek hub
 • pohlcovací - na listech bublinatky na měchýřkovitých zduřeninách.

Vitální pohyby

Jsou spojeny s fyziologickými pochody živé rostliny. Vznikají jako reakce na podnět z vnějšího prostředí:
Dělení vitálních pohybů:

 • Lokomoční pohyby, tzv. taxe – pohyb z místa na místo (u rostlin však v omezeném rozsahu).
 • Ohybové pohyby – pouze u vyšších rostlin (kořen pevně v zemi!), nejedná se o pohyb z místa na místo, např. zakřivení části orgánů nebo změna jeho postavení vůči okolí.

Taxe, lokomoční ohyby

Pohyb za podnětem je pozitivní taxe, pohyb od podnětu pak negativní taxe.
 • Fototaxe – pohyb za zdrojem světla - sinice či zelené řasy se pohybují ze zastíněné části nádoby do osvětlené.
 • Chemotaxe – pohyb ke zdroji chemikálií - typické pro rejdivé výtrusy.
 • Aerotaxe – pohyb za kyslíkem - aerobní bakterie.
 • Termotaxe – pohyb za vyšší teplotou.
 • Hydrotaxe – pohyb za vodou (např. hlenky).
 • Negativní geotaxe – proti směru gravitace (pohyb řas k vodní hladině).

Ohybové pohyby

Mohou být samovolné  (autonomní) – bez vlivu zevních činitelů, tzn. endogenní, např. zvedání a klesání lístků jetele několikrát za noc, nebo vyvolané (indukované, paratonické) – vnějším podrážděním, tzn. exogenní. Dělí se na:

 • tropismy = orientované pohyby;
 • nastie = neorientované pohyby.
Tropismy - indukované, orientované pohyby vyšších rostlin.Dělí se na:
 • Fototropismus – podnětem je jednostranně působící světlo; pozitivní – řapíky listů nebo stonky; negativní kořeny některých rostlin (většina kořenů však nereaguje na světlo, je to tzv. afototropismus).
 • Geotropismus – pohyb ve směru nebo proti směru zemské gravitace; negativní (růst stonku), pozitivní (růst kořene). (Oddenky nebo šlahouny nereagují na gravitaci, je to tzv. ageotropismus).
 • Aerotropismus – reakce na kyslík, např. vzdušné kořeny.
 • Tigmotropismus – ovíjivé pohyby úponků popínavých rostlin po dotyku s oporou (chmel, liány, břečťan ad.) – reakce na dotyk s pevným podkladem.
 • Hydrotropismus – reakce na vodu (vlhkost); např. růst kořenů (i proti gravitaci) za vodou
 • Termotropismus – reakce na změnu teploty.

Nastie - indukované, neorientované (všesměrné) pohyby vyšších rostlin. Dělí se na:

 • Termonastie – obvykle se projevují otevíráním a zavíráním květů vlivem tepla a chladu (tulipán, bledule jarní, sněženka podsněžník aj.).
 • Fotonastie – otevíráním a zavíráním květů vlivem změny intenzity světla (vlčí mák, šafrán aj.).
 • Seismonastie – sklápění listů na dotek nebo otřes, např. citlivka nebo žláznatých chlupů (rosnatka).
 • Nyktinastie – spánkové pohyby vyvolané střídáním dne a noci; např. sklápění listů na noc (šťavel, fazol aj.).

Navigace: 1. ročník Základy rostlinné fyziologie Pohyby a dráždivost rostlin