Základy mikrobiologie

Tisk

Základy mikrobiologie jsou potřebné k objasnění procesů infekčních nemocí, které mohou probíhat v lidském těle. Předmětem studia oboru jsou vlastnosti a funkce mirkoorganismů ve vztahu k člověku. V rámci medicíny se mikrobiologie podílí na diagnostice infekčních onemocnění, objasňuje chorobné změny v lidském těle a její výsledky jsou podkladem pro léčbu a předcházení infekčních onemocnění.

Mikrobiologie je vědní obor, který studuje vlastnosti a život mikrobů, jejich význam pro rostliny, živočichy a člověka. Předmětem studia jsou v rámci virologie (nauka o virech) nebuněčné organismy - viry, dále v rámci bakteriologie jednobuněčné mikroorganismy viditelné pouze mikroskopem, schopné samostatně žít a rozmnožovat se (na rozdíl od virů) - bakterie včetně chlamýdií a ricketsií a v neposlední řadě také kvasinky a plísně, které studuje mykologie (nauka studující houby). Mikrobiologie dále studuje také vícebuněčné organismy pro jejich podobné vlastnosti ve vztahu ke vzniku infekčních chorob, často viditelné i pouhým okem, jako jsou hlísti, ale i přenašeči původců nákaz (komáři, blechy, vši, klíšťata).

Mikrobiologii lze rozdělit na obecnou a speciální. Obecná mikrobiologie se zabývá obecnými zákonitostmi životních projevů mikrobů, jejich tvarem, velikostí, metabolismem, rozmnožováním, produkcí toxinů, enzymů aj. Speciální mikrobiologie zkoumá vlastnosti jednotlivých skupin mikrobiálních druhů, možnosti jejich identifikace a jejich vztah ke vzniku onemocnění.