Základní pojmy

Tisk

Fylogenezí se rozumí celý historický vývoj organismů. Nejjednodušším způsobem vyjádřil tento histsorický aspekt významný biolog Charles Darwin (1809 - 1882), když formuloval čtyři aspekty fylogeneze:

Důležité je si uvědomit, že evoluce je proces, který nesměřuje k předem určenému cíli. Představy o cílené evoluci jsou právě klamné. Evoluce může probíhat jen tehdy, pokud existuje v populacích genetická variabilita; jejím základním zdrojem jsou mutace a rekombinace. Nejdůležitějším evolučním mechanismem je přirozený výběr, který zvýhodňuje jedince s takovými genetickými vlastnostmi - vzniklými necíleně, které zvyšují pravděpodobnost, že se dožijí reprodukčního věku, naleznou svého partnera k rozmnožování, tím zanechají více obdobně životaschopných potomků, a tím přispějí svými geny relativně více do genofondu následujících generací. Důležitá je přitom přiměřená adaptace populací k měnícímu se biotickému a abiotickému prostředí. Dalšími důležitými evolučními mechanismy jsou tok genů, genetický posun, a různé molekulární mechanismy, např. molekulární tah.

Podstatná a možná i převážná část evoluce probíhá pouze na molekulární úrovni, neprojevuje se ve fenotypu, uniká tak přirozenému výběru, a je proto z jeho hlediska neutrální.