Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Mechy

Email Tisk PDF

Oddělení: Mechy (Bryophyta)

Mechy mají vždy foliózní stélku, rhizoidy s přehrádkami a fyloidy se středovými žebry (vodivé pletivo). Protonema je dobře vyvinutá, sporofyt je nezelený, tvořený štětem s tobolkou. Tobolka má vždy vyvinutý sloupek (kolumelu), je krytá čepičkou (kalyptrou), otevířá se víčkem (nejsou zde mrštníky). Jednotliví zástupci se obvykle od sebe liší stavbou prvoklíčku a charakterem stélky.

mechy_zivotni_cyklus

Obrázek č. 1 Životní cyklus mechů

Zástupci mechů

 • Řád: Rašeliníkotvaré (Sphagnales)

Rašeliník (Sphagnum), obr. 2 – nemá rhizoidy, lodyžky (kaluoidy) se větví přeslenitě, fyloidy nemají středová žebra – tvoří je dva typy buněk:

 1. zpravidla menší a zelené chlorocysty;
 2. větší a nezelené mrtvé hyalocysty.
Hyalocysty jsou vyplněné vodou. Rostlina neustále dorůstá a z odumřelých buněk spodních částí stélek se tvoří rašelina (anaerobní děj). Rašelina se využívá v zahradnictví (hnojivo), jako palivo nebo v lázeňství.
Významná rašeliniště v České republice jsou v jižních, severních a západních Čechách. Na Moravě jsou rašeliniště v Hrubém Jeseníku v okolí horské osady Rejvíz. Celkem zabírají česká rašeliniště plochu zhruba 25 000 ha.

raselinik 

Obrázek č. 2 Rašeliník (Sphagnum). Zdroj: http://cs.wikipedia.org.

 • Řád: Dvouhrotcotvaré (Dicranales)

Typickým znakem tohoto řádu jsou jednostranně uspořádané lístky.

Zástupci:

 • Dvouhrotec (Dicranum). 
 • Bělomech sivý (Leucobryum glaucum) - je typický pro smrkové lesy, kde tvoří kompaktní stříbrošedé polštáře, obr. 3.

belomech_sivy

Obrázek č. 3 Bělomech sivý (Leucobryum glaucum). Zdroj: http://de.wikipedia.org.

 • Řád: Prutníkotvaré (Bryales)

Mají lístky se zřetelně vyvinutým žebrem.

Zástupci:

 • Paprutka nicí (Pohlia nutans) – tvoří husté „koberce“ na skalách a v lesích. 
 • Měřík příbuzný (Plagiomnium affine) – ozdobný druh, který se používá k tvorbě mechových zahrádek, obr. 4.

merik_pribuzny

Obrázek č. 4 Měřík příbuzný (Plagiomnium affine). Zdroj: http://cs.wikipedia.org.

merik_pribuzny_bunky

Obrázek č. 5 Buňky lístku měříku. Zdroj: http://cs.wikipedia.org.

 • Řád: Rokytotvaré (Hypnales)

Mají typické lístky s krátkým dvojitým žebrem.

Zástupci:

 • Rokyt (Rokytník) cypřišovitý (Hypnum cupressiforme), obr. 6 - roste obvykle na kamenech, stromech atd. 
 • Travník Schreberův (Pleurozium schreberi), obr. 7obvykle roste v trávě v lesích i mimo les.

rokyt_cyprisovity

Obrázek č. 6 Rokyt cypříšovitý (Hypnum cupressiforme). Zdroj: http://de.wikipedia.org.

travnik_schreberuv

Obrázek č. 7 Travník Schreberův (Pleurozium schreberi). Zdroj: http://cs.wikipedia.org.


Řád: Ploníkotvaré (Polytrichales)

Mají složitou stavbu lodyžky a značně velkou, dokonale vyvinutou tobolku. (Někteří zástupci mohou dosahovat výšky až 50 cm).

Zástupci:

Ploník ztenčený (Polytrichum formosum) - roste v lesích;

plonik_ztenceny

Obrázek č. 8 Ploník ztenčený (Polytrichum formosum). Zdroj: http://cs.wikipedia.org.

plonik_ztenceny_stety_s_tobolkami

Obrázek č. 9 Štěty s tobolkami ploníku ztenčeného. Zdroj: http://cs.wikipedia.org.

Opakovací otázky:

 1. Popište buňky, které se podílí na stavbě rašelínku.
 2. Popište životní cyklus mechů.
 3. Doplňte uvedená tvrzení: 
 • Ozdobným druhem mechů, používaným k tvorbě mechové zahrádky, je _____________________.
 • Kompaktní stříbrošedé polštáře tvoří ve smrkových lesích tvoří _____________________.
 • Rašelinu lze využít zejména v ____________, ____________ a ____________.