Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Evoluční biologie

Email Tisk PDF

Evoluční biologie integruje poznatky všech biologických oborů, vysvětluje vznik a udržování struktur, funkcí a vztahů společných pro všechny organismy a dále i vznik a průběh změn vedoucích k rozmanitosti, a to od úrovně molekulární až po úroveň společenstev. Základem evoluční biologie jsou adaptivní a neadaptivní evoluční mechanismy. Nejen ty však ovlivnily život na Zemi - byly to i procesy probíhající mimo život samotný, přesto však do něho hluboce zasahující. 

Základním cílem evoluční biologie je tvorba hypotéz a koncepcí, nikoli registrace dílčích skutečností. 

Navigace: 4. ročník Evoluční biologie