Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kruhoústí

Email Tisk PDF

TŘÍDA: KRUHOÚSTÍ (Cyclostomata)

Tato skupina živočichů zahrnuje sladkovodní i mořské zástupce.

Obecná charakteristika kruhoústých

Povrch těla kryje dvouvrstevná kůže tvořená pokožkou a škárou, kůže je hladká, slizovitá (bohaté jsou v ní zastoupené mazové žlázy), chybí šupiny.

Vnitřní kostra je pouze chrupavčitá, lebku mají kruhoústí silně redukovanou.
Funkci končetin plní ploutevní lem.

Na spodní straně těla je uzavíratelný ústní otvor se svalnatým jazykem a rohovitými zuby.

Dýchají žábrami, uloženými v žaberním koši.

Cévní soustava je podobná kopinatcům - je uzavřená, srdce je venózní (proudí jím pouze odkysličená krev), srdce kruhoústých tvoří jedna předsíň a jedna komora.

Nad chordou dorsalis (strunou hřbetní) mají v kanálku uloženou nervovou trubici, vpředu rozšířenou ve velmi malý pětidílný mozek, na který navazuje páteřní mícha.

Pohlavní orgány (gonády) jsou nepárové. Vylučování odpadních metabolitů zajišťují prvoledviny (opisthonefros) v zadní polovině těla.
Ze smyslů jsou vyvinuté po stranách hlavy komorové oči, vnitřní ucho se dvěma polokružnými chodbami (vnější ucho není vytvořeno), nepárový čichový orgán a proudový orgán (pro vnímaní polohy) na hlavové části.

Mezi kruhoústé patří dva řády: mihule a sliznatky.

Řád: Mihule (Petromyzoniformes)

 Mihule  mají nepřímý vývoj, jejich larva – minoha – žije asi 2 až 5 let ve sladké vodě. Po ukončení larválního vývoje většina mihulí přechází do moře, kde se obvykle živí dravě (jsou to predátoři) – živí se bezobratlými, krví, svalovinou a vnitřnostmi ryb (přisají se na svou kořist a svým drsným jazykem nastrouhají svalovinu), nebo vůbec nepřijímají potravu (mihule říční).
Všechny mihule se třou jen 1x za život a pak umírají.

  Zástupci mihulí

 • Mihule mořská (Petromyzon marinus) – žije při pobřeží Atlantského oceánu, rozšířená pouze na severní polokouli (typická v pásmu od Bílého moře přes Island až po Gibraltar). V dospělosti je typickým parazitem, napadá celou řadu ryb žijících nejen v moři, ale také ve sladkých vodách.
 • Mihule říční (Lampetra fluviatilis) - žije jen v povodí řek, které ústí do Severního a Baltského moře, na Slovensku v Dunajci. Na své prostředí je poměrně náročná – vyhledává čisté mírně tekoucí vody (pstruhové pásmo toků). Vyžaduje, aby dno mělo poměrně silnou písčitě humózní vrstvu s hrubšími naplaveninami rostlinných zbytků, aby se do nich mohla lehce zavrtávat. V dospělosti nepřijímá potravu. V České republice je mihule potoční chráněným živočichem (vyskytuje se v některých čistých horských potocích).

mihule_morska

Obrázek č. 1 Mihule mořská (Petromyzon marinus). (Zdroj: http://cs.wikipedia.org).

mihule_morska_ustni_otvor

Obrázek č. 2 Ústní otvor mihule mořské. Zřetelně jsou vidět zuby. (Zdroj: http://en.wikipedia.org).

mihule_ricni

Obrázek č. 3 Mihule říční (Lampetra fluviatilis). (Zdroj: http://cs.wikipedia.org).

Řád: Sliznatky (Myxiniformes)

Sliznatky jsou vývojově primitivnější než mihule. Žijí výlučně v moři. Jejich vývoj je přímý bez larvy. Na rozdíl od mihulí kladou 20 až 30 velkých vajíček. Živí se mořskými měkkýši, členovci a mrtvými nebo poraněnými rybami, zdravé ryby napadají sliznatky jen výjimečně.
Typickým znakem sliznatek jsou silně redukované oči přerostlé kůží. Nepárová pohlavní žláza má stavbu samčí (zadní část těla) i samičí (přední část těla) gonády. Sliznatky patří z hlediska anatomického k hermafroditům - jedincům s oběma pohlavími . Jednotlivé studie však prokazují, že aktivní je vždy jen jedná část této žlázy, z hlediska fyziologického patří tedy sliznatky ke gonochoristům - jedincům odděleného pohlaví.
Při pobřeží Atlantského oceánu žije sliznatka cizopasná (Myxine glutinosa) – není parazitická, napadá poraněné (umírající) či uhynulé ryby. Na obou stranách svého těla má póry, jimiž vylučuje silně lepkavý sliz. Tento však spíše používá ke své obraně než k chytání kořisti.
sliznatka_cizopasna
Obrázek č. 4 Sliznatka cizopasná (Myxine glutinosa). (Zdroj: http://cs.wikipedia.org).

Opakovací otázky:

 1. Charakterizujte orgánové soustavy kruhoústých.
 2. Který je typický znak sliznatek?
 3. Porovnejte vývoj sliznatek a mihulí.
 4. Ve kterých vodách žije mihule říční?