Dědičnost

Tisk
Dědičnost a proměnlivost patří mezi základní vlastnosti živé hmoty. Projevy dědičnosti a proměnlivosti organismů mají své zákonitosti a jsou podmíněny uspořádáním genetické informace organismů a chováním jaderných a mimojaderných struktur, v nichž je informace v buňkách uložena. Genetická informace může podléhat náhodným poškozením a změnám, organismy jsou však schopny do určité míry tato poškození opravit. Mnohé znaky, které na organismech lze pozorovat, jsou podmíněny spolupůsobením většího počtu jednotek genetické informace - genů; projevy jejich dědičnosti a proměnlivosti jsu jiné než u znaků jednogenových. Rozdílné jsou také projevy dědičnosti a proměnlivosti u eukaryot a prokaryot. Genetické zákonitosti lze sledovat nejenom u jednotlivých organsimů, ale i na úrovni populací.