Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Použitá literatura

Email Tisk PDF
 1. JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia (teoretická a praktická část). 8. rozšířené vydání. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2006. 576 s. ISBN 80-7182-217-5.
 2. Stanislav Rosypal a kolektiv autorů. Nový přehled biologie. 1. vydání. Praha : Scientia spol. s. r. o., pedagogické nakladatelství, 2003. 799 s. ISBN 80-7183-268-5.
 3. SMRŽ, Jaroslav; HORÁČEK, Ivan; ŠVÁTORA, Miroslav. Biologie živočichů : pro gymnázia. první vydání. Praha : Fortuna, 2004. 208 s. ISBN 80-7168-909-2.
 4. KUBIŠTOVÁ, Iva; JŮVOVÁ, Alena. Přehled zoologie. Druhé vydání. Brno : Paido, 1994. 144 s. ISBN 80-901737-4-8.
 5. TROJAN, Stanislav ; SCHREIBER, Michal. Atlas biologie člověka. První vydání. Praha : Scientia spol. s. r. o., pedagogické nakladatelství, 2002. 84 s. ISBN 80-7183-257-X.
 6. PODSTATOVÁ, Hana. Mikrobiologie - epidemiologie - hygiena. První vydání. Olomouc : EPAVA, 2001. 285 s. ISBN 80-86297-07-1.
 7. KOČÁREK, Eduard. Genetika : obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. První vydání. Praha : Scientia, spol. s. r. o., pedagogické nakladatelství, 2004. 212 s. ISBN 80-7183-326-6.
 8. KISLINGER, František , et al. Biologie I. : Základy mikrobiologie, botaniky a mykologie. Druhé upravené a doplněné vydání. Klatovy : Gymnázium v Klatovech, 1995. 138 s.
 9. KISLINGER, František , et al. Biologie V. : Cytologie, genetika, evoluční biologie, biotechnologie, organizace a regulace živých soustav. První vydání. Klatovy : Gymnázium v Klatovech, 1995. 146 s.
 10. BURNIE, David. Zvíře. První vydání. Praha : Euromedia Group k. s. - Knižní klub, 2002. 624 s. ISBN 80-242-0862-8.
 11. Miloš Grim, Rastislav Druga, Pavel Fiala, Libor Páč. Základy anatomie : 1. Obecná anatomie a pohybový systém. První vydání. Praha : Galén, 2001. 160 s. ISBN 80-7262-112-2.
 12. DOSTÁL, Petr; ŘEHÁČEK, Zdeněk; DUCHÁČ, Václav. Kapitoly z obecné biologie. První vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1994. 80 s. ISBN 80-04-26070-5.
Spoluautoři webu: Lucie Fialová, Tomáš Durčák
Navigace: Práce, testy, zajímavosti Použitá literatura