Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cykasy

Email Tisk PDF

Oddělení: Cykasy (Cycadophyta)

Jsou to dřeviny, obvykle stromového, někdy i keřového vzrůstu; většinou mají zpeřené listy seskupené na vrcholu kmene, který je pokrytý zbytky listových řapíků. Cykasy se u nás často pěstují ve sklenících – nejčastěji druhy Cycas revoluta a Cycas circinalis.

Rozmnožování cykasů 

Plodolisty (megasporofyly) a tyčinky (mikrosporofyly) jsou na jedné rostlině odděleně - jednodomé rostliny, některé druhy jsou však dvoudomé.

Oddělení Cykasy zahrnuje dvě třídy:

1. Bennettitopsida - benetity – největšího rozmachu dosáhly na konci prvohor, vymřely již v křídě.

2. Cycadopsida - cykasy – dosáhly největšího rozvoje ve druhohorách; recentní zástupci rostou dnes v tropických a subtropických oblastech od Madagaskaru po jižní Japonsko

cycas_revolutacycas_-_circinalis

Obrázek č. 1 Cycas revoluta (cykas japonský) - horní obrázek. (Zdroj: http://www.hciglobal.com/cycad/cycas.html).
Obrázek č. 2 Cycas circinalis (cykas indický) - dolní obrázek. (Zdroj: http://www.biolib.cz/cz/image/id42837/).

Opakovací otázky:

  1. Charakterizujte stavbu cykasů.
  2. Kdy se vyskytovaly benetity?
  3. Ve kterých oblastech světa rostou dnes zástupci cykasů?