Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Soustava svalová (pohybová)

Email Tisk PDF
Svalovou soustavu tvoří v užším slova smyslu příčně pruhované kosterní svalstvo, které spolu s kostrou tvoří pohybové ústrojí (pohybovou soustavu). Kosterní svalstvo tvoří nejtěžšé a nejobjemnější soustavu v lidském těle, v průměru kolem 35 % celkové hmotnosti člověka. Podle prostorového vztahu ke kloubu, přes který sval přebíhá, ma určitý sval i danou funkci - jako ohybač (flexor), natahovač (extenzor), odtahovač (abduktor), přitahovač (adduktor) apod.
Aktivita každého svalu je vyvolána nervovým podnětem, který přichází z míšních nervů. Výsledný pohyb je dán vyváženou souhrou mnoha svalů, ať již synergistických, antagonistických nebo svalů, které fixují (zpevňují) začátky svalů předchozích.
  • Synergisté – skupina svalů, které se podílí na určitém pohybu společně.
  • Antagonistéskupina svalů, které se podílí na opačném pohybu.
Naprogramování svalových pohybů (motorické vzorce) probíhá v mozku, a to v různých jeho částech. Jednotlivé části mozku vydávají podněty k činnosti svalů, ale zároveň přijímají složitou cestou informace ze svalů o stupni svalového napětí. Čidla svalového napětí pro příjem těchto informací představují svalová vřeténka.

Stavba kosterního svalu

Svalová vlákna (myofibrily) tvoří tzv. svalové snopečky, jež se spojují ve svalové snopce. Na povrchu svalu je vazivová povázka, tzv. fascie. Důležitou součástí svalu je také svalové vazivo, zejména vazivo řídké - endomysium, ve kterém probíhají nervová vlákna a vlásečnice vyživující sval. Změny konzistence tohoto vaziva při některých onemocněních zcela znemožní pohyb, např. při prudkém revmatickém zánětu (artritida).

Popis svalů lidského těla - viz obr. 1.


svaly

Obrázek č. 1 Popis svalové soustavy člověka. (Zdroj: Trojan, S. a kol.; Atlas biologie člověka; Scientia, 2002).

Opakovací otázky:

  1.  Popište stavbu kosterního svalu.
  2. Jaký je rozdíl mezi skupinami synergistických a antagonistických svalů?

Samostatná práce: Pojmenujte svaly na obrázku č. 2:

 

svalova_soustava-_schema_ 

Obrázek č. 2 Popis svalové soustavy člověka - doplnění názvů jednotlivých svalů.
Navigace: 3. ročník Anatomie a fyziologie člověka Soustava svalová (pohybová)