Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prvoústí

Email Tisk PDF

PRVOÚSTÍ (Protostomia)

V jejich zárodečném vývoji se na místě prvoúst vytváří přijímací a vyvrhovací otvor, u zástupců vyšších kmenů plní funkci pouze ústního otvoru, řitní otvor se proráží na opačném konci těla. Nervová soustava je uložena na břišní straně těla. Cévní soustava je pak vyvinuta na hřbetní straně těla. Jejich tělo má rozlišenou příď a záď - tzv. dvoustranná - bilaterální souměrnost, která je důsledkem jednosměrného pohybu. 
Prvoústí se člení na schizocoelia, pseudocoelia a schizocoelní coelomata podle dokonalosti a vzniku jejich tělní dutiny.

Typy tělních dutin

  • Schizocoel, obr. 1 - nepravá tělní dutina, je vyplněná parenchymem, jehož skulinami prochází tělní míza. Živočichové s touto tělní dutinou se jmenují schizocoelia (čti: schizocélia), patří zde ploštěnci (Plathelminthes) a pásnice (Nemertini).

  • Pseudocoel, obr. 2 - nepravá tělní dutina, která se vyvinula ze schizocoelu potlačením parenchymu, v osové části těla vzniká dutina vyplněná mízou, podélně zde prochází trávicí trubice, živočichové s touto tělní dutinou se označují pojmem pseudocoelia, patří zde hlísti (Nemalthelminthes) a vířníci (Rotatoria).  
  • Coelom, obr. 3 - jedná se již o pravou tělní dutinu, která se nachází mezi vnější a vnitřní částí mezodermu. Živočichové s coelomovou tělní dutinou se označují pojmem coelomata. Patří zde měkkýši (Mollusca), kroužkovci (Annelida), drápkovci (Onychophora) a členovci (Arthropoda).

schizocoel 

Obrázek č. 1 Schizocoelní tělní typ. Legenda k obrázku: 1 - ektoderm, 2 - mezoderm, 3 - entoderm.

pseudocoel

Obrázek č. 2 Pseudocoelní tělní dutina. Legenda k obrázku: 1 - pseudocoel, 2 - entoderm, 3 - mezoderm, 4 - ektoderm. 

coelom

Obrázek č. 3 Coelomová tělní dutina. Legenda k obrázku: 1 - ektoderm, 2 - vnější část mezodermu, 3 - coelom, 4 - vnitřní část mezodermu, 5 - entoderm.