Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Doména: ARCHEA

Email Tisk PDF

Charakteristika domény: Archea

 • organismy s jedinou plazmatickou membránou, větší ribozómy 80S, rRNA jako u eukaryotických buněk
 • jediný chromozóm-nukleoid tvořen cyklickou molekulou DNA
 • geny přepisované do tRNA a rRNA (nikoli strukturní geny) obsahují na rozdíl od bakterií introny
 • archeální replikace, transkripce a translace má celou řadu rysů společných s eukaryální replikací a transkripcí; má však prvky jak bakteriální translace, tak prvky translace eukaryální
 • buněčná stěna neobsahuje murein (kromě rodu Thermoplasma); místo mureinu může obsahovat pseudopeptidoglykan nebo pseudomurein, případně jiné složky
 • vazba mezi glycerolem a vyššími mastnými kyselinami v plazmatické membráně je éterová, nikoli esterová jako u bakterií
 • rozmnožování buněk je nepohlavní
 • pohybovou organelou u některých jsou bičíky
 • malý počet mikroskopických organismů (na hranici rozlišovací schopnosti světelného mikroskopu) v jednom kmeni
 • zpravidla se vyskytují v extrémních životních podmínkách
 • z hlediska výživy jsou archea chemoautotrofní nebo chemoheterotrofní (obligátně nebo fakultativně - příležitostně)
 • patří zde např. rody Halobacterium, Pyrobaculum, Sulfolobos, Thermoplasma.