Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Členovci

Email Tisk PDF

KMEN: ČLENOVCI (Arthropoda)

Nejpočetnější živočišný kmen - známo přes 1 milion druhů.

Výskyt: všechny biotopy včetně vzduchu.

Evoluce: pocházejí z prekambria (konec starohor), hmyz poprvé v prvohorách.

Tvar těla: různý, typická heteronomní segmentace (hlavohruď, zadeček) - kroužkovci mají homonymní.

Stavba těla:

  • hlava - caput
  • hruď - thorax
  • zadeček - abdomen

- u některých splývá hlava a hruď ve hlavohruď - Cephalothorax (pavouci), nebo splývají všechny články (roztoči, sekáči)

- končetiny jsou k tělu připojené kloubně, jejich stavba je podobná obecné stavbě končetin obratlovců

Končetiny:

- 1. a 2. pár končetin se přeměnil v tykadla

- páry v okolí ústního otvoru tvoří ústní ústrojí

- další páry končetin mají pohybovou funkci - běh, skoky, kroky

- některé končetiny mají speciální funkce - přenos pohlavních buněk

Zárodečné listy a tělní dutiny Členovců

EKTODERM - pokožka, nervová soustava, smyslové, dýchací a vylučovací orgány

ENTODERM - větší část trávicí trubice a přídatné trávicí žlázy

MEZODERM - podpůrná a výplňová pojiva, cévní soustava, svalovina a pohlavní orgány

Prvotní tělní dutina a coelom splývají ve smíšenou tělní dutinu - MIXOCOEL

Povrch těla členovců:

- tělo je kryto sklerotizovanou kutikulou - tvoří ji chitin, proteiny a někdy také anorganické látky (vápenec); kutikula tvoří vnější kostru, na kterou se upínají svaly

- krunýř by bránil růstu, proto je během života několikrát svlékán a nahrazován, mladí jedinci se svlékají častěji

 

Orgánové soustavy:

Svalová soustava -  podkožní svalový vak se rozpadá, 2 typy svaloviny - příčně pruhovaná svalovina (kosterní svaly); hladká svalovina

Trávicí soustava - je různě vyvinutá (záleží na podkmeni členovců)

- Kousací ústní ústrojí (brouci, švábi, mravenci), sací (motýli, pavouci, stejnokřídlí - cikády, mšice), bodací, lízací (blanokřídlí - moucha, včela, čmelák, vosa), bodavě sací (vši, klíště, blechy)

Dýchací soustava

a) Drobní členovci dýchají celým povrchem těla

b) Vodní členovci dýchají žábrami

c) Suchozemští členovci dýchají plícními vaky nebo vzdušnicemi (tkáně se prokysličují bez účasti cév a krve)

Cévní soustava - je vždy OTEVŘENÁ, tělní tekutinu tvoří HEMOLYMFA, krev je obvykle bezbarvá, u raků obsahuje hemocyanin (modrá barva)

- základ krevního oběhu tvoří pulsující hřbetní céva, mají vyvinuté jednoduché srdce opatřené ostiemi (otvory viz houbovci - těmi je nasávána krev)

Vylučovací soustava - tvoří ji 1 až 2 páry metanefridií uložených v přední části těla; vzdušnicovci mají vyvinuté tzv. Malphigické žlázy - vychlípeniny zadní části střeva

Nervová soustava - gangliová, žebříčkovitého typu, největší zauzlina v oblasti nad hltanem

Smyslové orgány - na tykadlech a končetinách jsou receptory hmatu, na mechanické podráždění reagují štětiny a brvy, zrak - složené oči nebo jednoduchá očka (omatidia); u hmyzu jsou vyvinuté sluchové orgány - tympanální orgány

Rozmnožování a vývoj členovců:

- obvykle gonochoristy

- u některých zástupců např. mšic je typická PARTENOGENEZE, což je vývoj z neoplozených vajíček

Vývoj: a) přímý - korýši

             b) nepřímý - vzdušnicovci - přeměna dokonalá (HOLOMETABOLA)

- přeměna nedokonalá (HEMIMETABOLA)

Systém členovců:

4 podkmeny:

A) TROJLALOČNATCI

B) KLEPÍTKATCI

C) KORÝŠI (ŽABERNATCI)

D) VZDUŠNICOVCI