Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oddělení: Triblastica

Email Tisk PDF

TRIBLASTICA

Jsou to živočichové se třemi zárodečnými listy - ektoderm (vnější), entoderm (vnitřní) a mezoderm (střední) - a zpravidla bilaterální souměrností těla. Výjimku tvoří pouze druhotně radiální ostnokožci. Vytvářejí se u nich nové specializované soustavy - gangliová nervová soustava, trávicí soustava se dvěma otvory (ústní a řitní) - poprvé u pásnic; dále je již vyvinutá cévní a dýchací soustava, vnitřní skelet atd. Triblastica mohou žít ve všech životních prostředích.
Z hlediska systematické zoologie se triblastica člení do dvou řad - viz. sekce: "2. ročník, Říše: Živočichové", kapitola: "Přehled zoologického systému".
Navigace: 2. ročník Říše: Živočichové Oddělení: Triblastica