Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Přesličkovité

Email Tisk PDF

Oddělení: Přesličkovité (Equisetophyta)

Dnes rostoucí byliny (tropické liány). Fosilní druhy byly stromovitého vzrůstu – největšího rozmachu dosáhly v karbonu a opět (stejně jako plavuně) se podílely na vzniku černouhelných slojí

Dnes žijící zástupci zahrnují jedinou třídu přesličky.

 Třída: Přesličky (Equisetopsida)

Naším nejznámějším zástupcem je Přeslička rolní (Equisetum arvense), obr. 1 – patří k vytrvalým bylinám; její sporofyt přečkává zimu v zemi plazivým článkovaným oddenkem, z něho na jaře vyrůstá nezelená nevětvená fertilní jarní lodyha, zakončená výtrusným klasem. Po vyprášení výtrusů tato lodyha uschne. Později (v létě) z téhož oddenku vyrůstá letní zelená sterilní rozvětvená lodyha. Má výraznou funkci asimilační – tvoří zásobní látky, které jsou skladovány v oddenku a jsou nezbytné pro růst jarní lodyhy v příštím roce. Výtrusy mají tzv. haptery, které se při změně vlhkosti vzájemně proplétají, takže výtrusy obvykle vypadávají ve shlucích – jsou fyziologicky rozlišené, některé dávají vznik samčím proklům, některé samičím – gametofyt je tedy dvoudomý.

Letní lodyhy přesliček se mohou sbírat jako léčivka – má mírně močopudný účinek, větší koncentrace (droga) se používá při popáleninách a krváceních včetně výskytu ledvinových kamenů. Čaj přesličky (2 – 3 g drogy přelít vroucí vodou) je vhodný např. pro propláchnutí vývodných močových cest.

Některé přesličky tvoří jen jednu, zelenou fertilní větvenou lodyhu. K nim patří:

 • Přeslička bahenní – lodyha je zelená, dutá, článkovaná s výrazným rýhováním, v její uzlině vyrůstají v přeslenu často nezelené listy (meiofyly). Výtrusné listy na vrcholu některých stonků nesou na spodní straně výtrusnice.
 • Přeslička poříční - roste při březích rybníků ve vodě.
 • Přeslička lesní – má dvě lodyhy.

peslika

Obrázek č. 1 Jarní (vlevo) a letní (vpravo) lodyha přesličky rolní (Equisetum arvense). (Zdroj: http://cz.wikipedia.org).

Opakovací otázky:

 1. Jaký význam měly prvohorní přesličky?
 2. Popište základní rozdíly mezi jarní a letní lodyhou přesliček.
 3. Jaký význam má v léčitelství přeslička? Ze které lodyhy lze připravit bylinný čaj?
 4. Jmenujte alespoň 2 přesličky, které mají jen jednu lodyhu. Charakterizujte ji.