Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

3. ročník

Email Tisk PDF
Biologie 3. ročníku je zaměřena podle tematického plánu učiva biologie korespondujícího s ŠVP "S notebookem do školy" na anatomii a fyziologii lidského těla. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny podle hierarchie organizovanosti lidského organismu - na základní typy tkání (epitely, pojiva, svalovou a nervovou tkáň) a jednotlivé orgánové soustavy. Závěr ročníku je věnován ontogenetickému a fylogenetickému vývoji člověka.
V sekci „Doplňkové informace“ jsou zařazeny některé, rozšiřující poznámky k onemocněním lidského těla a transfuzi krve.

Doplňkové informace rozšiřujícího charakteru, nad rámec SŠ osnov pro biologii, jsou v jednotlivých kapitolách uváděny kurzívou nebo písmem velikosti 10. Tyto poznatky, které jsou odrazem požadavků jednotlivých fakult pro přijímací řízení ke studiu biologických oborů, poslouží zejména studentům, ucházejícím se o vysokoškolské studium bakalářských a magisterských studijních programů lékařských, veterinárních a přírodovědných fakult.

Navigace: 3. ročník