Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Mechorosty

Email Tisk PDF

Vývojová větev: Mechorosty (Bryophytae)

Patří do vývojové línie Streptophytae. Mechorosty jsou obvykle pozemní (terestrické) zelené výtrusné rostliny. Typickým znakem je rodozměna (metageneze). Nemají vyvinuté cévní svazky a jsou zpravidla drobného vzrůstu. Najdeme je obvykle na vlhkých, stinných místech (břehy vodních toků, lesy, kůra stromů atd.) Jejich tělo je tvořeno stélkou. Ta může být dvojího typu:

 1. lupenitá = frondózní (Mřížkovec - patří mezi játrovky);
 2. rozlišená na rhizoidy, kauloid fyloidy foliózní  (Dvouhrotec chvostnatý).

Rozmnožování mechorostů

Spora (1n) → prvoklíček = protonema → mechová rostlinka (1n) → gametangia: pelatky = antheridia se spermatozoidy + zárodečníky = archegonia s oosférami → oplození (vázané na vodu) → zygota (2n) štět = setavýtrusnicí = tobolkou (kapsulou) → meioza → spory (1n)

Gametofyt – prvoklíček + rostlinka (1n) - v životním cyklu jednoznačně převládá, je tedy existenčně samostatný.

Sporofyt – tvoří zygota + štět + tobolka (2n) – tvoří se pouze dočasně; je výživou závislý na gametofytu.

Závěr: Sporofyt je diploidní, gametofyt je haploidní.

metageneze

Obrázek č. 1 Rodozměna (metageneze) mechorostů. (Zdroj: http://en.wikipedia.org).

Mechorosty zahrnují tři oddělení:

 • Játrovky (Marchantiophyta);
 • Hlevíky (Antocerotophyta);
 • Mechy (Bryophyta.

Opakovací otázky:

 1. Kde se nejčastějí vyskytují mechorosty?
 2. Jaké jsou typy stélek u mechorostů, stručně je charakterizujte.
 3. Popište rozmnožování mechorostů.