Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Přehled systému organismů

Email Tisk PDF

V současné době se buněčné organismy rozdělují do tří domén. Jako doména se označuje nejvyšší taxon.

Buňky prokaryotického typu jsou rozděleny do dvou domén:

 1. Bakterie (Bacteria)
 2. Archea (Archea)

Buňky eukaryotického typu tvoří jedinou doménu eukarya.

Základní odlišné znaky domén: bakterie a archea

 • odlišné fylogenetické postavení (archea jsou evolučně blíže k eukaryím než k bakteriím)
 • struktura buněčné stěny
 • složení lipidů
 • některé fenotypové znaky.

Shodné znaky domén: bakterie a archea

 • buňky obou domén jsou prokaryotického typu a podobného tvaru
 • geny jsou uspořádány u obou domén do operonů (viz kapitola transkripce v sekci Molekulární biologie)
 • podobnost u většiny fyziologických vlastností.
Navigace: 1. ročník Přehled systému organismů