Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Maligní transformace buněk

Email Tisk PDF

Maligní transformací tkáňových buněk se rozumí proces, při kterém normální tkáňové buňky ztrácejí vlastnosti diferencovaných buněk: mění se jejich metabolismus, začínají se nekontrolovatelně dělit, mění se jejich povrch, takže nereagují na řídící mechanismy - vzniká zhoubný, maligní nádor (též rakovina = karcinom). Buňky tohoto primárního nádoru ztrácejí ve tkáni vzájemnou soudržnost, uvolňují se, šíří se obvykle lymfatickými cestami a v jiných částech těla vznikají sekundární ložiska nádoru, tzv. metastázy. Vznik metastáz znamená  u většiny nemocných menší pravděpodobnost na úplné vyléčení. Pozn. autora: pro některé druhy primárních nádorů se tvoří určité umístění metastáz, k typickým dráhám patří např. plíce (primární nádor) - mozek (metastáze) nebo tlusté střevo (primární nádor) - játra (sekundární nádor).  Tento proces vyvolávají karcinogenní faktory (chemikálie, záření, viry), které v buňce nadměrně aktivují určité geny, tzv. onkogeny.

Vedle maligních nádorů rozlišujeme nádory nezhoubné, benigní. Tyto nádory netvoří metastázy a jsou zpravidla dobře ohraničené na rozdíl od maligních nádorů.

Možná onkologická rizika jsou nedílnou součástí Evropského kodexu proti rakovině, přijatého Světovou zdravotnickou organizací (WHO) 17. června 2003 v Bruselu. S podrobnějším vysvětlením jednotlivých rizik a možnostmi primární prevence se můžete seznámit v souboru v sekci: "Průřezová témata; kapitola: Výchova ke zdravému životnímu stylu".

Opakovací otázky:

  1. Jaký je rozdíl mezi benigními a maligními nádory?
  2. Vyhledejte v odborné literatuře či na internetu příklady možných karcinogenních faktorů. 

Navigace: 1. ročník Základy obecné biologie Maligní transformace buněk