Biologie

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Říše: Chromista

Email Tisk PDF
Říše: Chromista

Říše Chromista zahrnuje následující skupiny organismů:

 • Plísně vaječné, tzv. Oomycety (dříve zařazované do říše: Houby)
 • Bičíkovce – jednobuněčné i mnohobuněčné, např. Opalinky (dříve náležící do říše: Živočichové)
 • Vybrané skupiny řas, patřících do oddělení: Chromophyta - zlativky, skrytěnky, rozsivky, hnědé řasy, různobrvky (dříve zařazované mezi Nižší rostliny – řasy).

Organismy patřící do této říše se vyživují:

 • Fotoautotrofně – stav, kdy organismy získávají energii z viditelné části slunečního záření a uhlík z oxidu uhličitého.
 • Mixotrofně - jde o kombinaci heterotrofního a autotrofního či fototrofního a chemotrofního způsobu výživy. Příkladem mixotrofů mohou být řasy, některé bakterie či masožravé rostliny. Mixotrofní organismy obyčejně fotosyntetizují a zároveň rozkládají živočichy.
 • Chemoheterotrofně - způsob výživy, při němž organismy získávají energii z chemických organických látek.
 • Saprofyticky - rostlina využívající k výživě odumřelou organickou hmotu.
 • Paraziticky – jedná se o vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus, tzv. parazit čili cizopasník získává energii ze svého hostitele.
 • Fagotrofně - znamená pohlcování organizmů nebo jejich částí jiným organismem.
Systém říše Chromista:
 • Kmen (oddělení): Skrytěnky (Cryptophyta)
 • Kmen (oddělení): Oomycety (Oomycota)
 • Kmen (oddělení): Opalinky (Opalinata)
 • Kmen (oddělení): Chromophyta zahrnující třídy: Zlativky (Chrysophyceae), Křemití bičíkovci (Dictyochophyceae), Rozsivky (Bacillariophyceae), Hnědé řasy (Pheophyceae) a Různobrvky (Xanthophyceae).

Typy stélek

 • Monadoidní, bičíkatá – jednobuněčná, jednojaderná, má světločivnou skvrnu, stigma, sladkovodní druhy mají pulzující vakuolu, nemají buněčnou stěnu, na povrchu je periplast (pelikula), typická např. pro krásnoočka.
 • Rhizopodová, měňavková - jednobuněčná, má panožky, tzv. pseudopodie, nemá buněčnou stěnu, jedno nebo více jader, sladkovodní druhy mají pulzující vakuolu, měňavkovou stélku mají např. zlativky.
 • Kokální, kulovitá - jednobuněčná, jednojaderná, nepohyblivá, má buněčnou stěnu, nemá pulsující vakuoly, tuto stélka mají např. rozsivky, zelenivky ad.
 • Trichální, vláknitá - mnohobuněčná, z jednojaderných buněk s buněčnou stěnou (může být nevětvená nebo jednoduše větvená), vláknitou stélku má např. kadeřnatka.
 • Sifonální = trubicovitá obvykle vláknitá, jednobuněčná mnohojaderná, s buněčnou stěnou.
 • Sifonokladální - mnohobuněčná z mnohojaderných buněk, typická pro žabí vlas.
 • Pletivná stélka, charakteristická např. pro parožnatky, vývojově nejdokonalejší, odvozená od trichální stélky; rozlišujeme na ní: nepravé kořeny (příchytná vlákna) - rhizoidy, nepravý stonek - kaluoid a nepravé lístky - fyloidy.


stlky  


Obrázek č. 1 Typy stélek.

(Zdroj: Kislinger, F., Laníková J., Šlégl, J., Žurková, I.: Biologie I, pracovní sešit, Gymnázium v Klatovech, 1995).

Druhy patřící do říše Chromista obsahují chloroplasty, které získaly sekundární cestou – tzv. endosymbiózou; vnitřním symbiontem se stala eukaryotická buňka s chloroplastem – tyto chloroplasty mohou obsahovat pozůstatky jádra původního endosymbiotického organismu - tzv. nukleomorf.
V následujících kapitolách bude učivo zaměřeno na na oddělení Chromophyta, Oomycety a Skrytěnky. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Navigace: 2. ročník Říše: Chromista