Regionální geografie Jihovýchodní Asie - THAJSKO

HISTORIE

Thajsko - Prades Thai - Siam - "svobodná země", nebyla nikdy kolonizována evropskými nebo asijskými mocnostmi.

Osídlení území je staré a datuje se už do 4. tisíciletí př.n.l. Thajské kmeny přicházely do oblasti v 7. století našeho letopočtu z oblasti jihovýchodní Číny. Státní útvary Thajců konkurovaly významné Khmérské říši. Císařství Sukhotai z období 13. století vystřídalo království Ayutthaya, které trvalo od 14. do 18. století. V roce 1782 byla založena současná dynastie Chakkri hlavní město Bangkok a její potomci se udrželi u moci až do současnosti.

V 19. století bylo Thajsko nezávislou zemí, která se snažila o udržení kontaktu s vyspělým světem. Thajsko se zúčastnilo První světové války na straně Dohody. Od roku 1932 je Thajsko konstituční monarchií, role monarchy byla postupně oslabena, ale král stále představoval stabilitu, identitu a kontinuitu národního života ale neměl už výkonnou moc. V roce 1939 byl Siam přejmenován na Thajsko.

V prosinci 2004 Thajsko ohromila přívalová vlna tsunami, která pro zemi znamenala obrovské ztráty na majetku i lidských životech a "srovnala" se zemí světoznámého středisko cestovního ruchu Phuketu.

POLOHA A ROZLOHA

Thajsko je přímořský stát jihovýchodní Asie, který se rozkládá na poloostrově Zadní indie a Malajském poloostrově a přilehlých ostrovech Andamanského moře a Jihočínského moře, jehož součástí je Thajský záliv.

Státní hranici má s: Myanmarem (Barmou), Laosem, Kambodžou a Malajsií.

Počtem obyvatel kolem 7O miliónů a rozlohou 514 000 km2 se řadí mezi větší státy Jihovýchodní asie. Hlavním městem země je Bangkok.

POVRCH

Povrch země rozdělujeme do tři fyzickogeografickývh oblasti. Severozápad a západ země vyplňuje pohoří Phuket a Kardamom. Východní část Thajska tvoří pískovcová plošina Khorat. Nejvyšší horou je Doi Inthanon s 2595 m.n.m. na severu země.Střed země vyplňuje náplavová nížina řeky Menam.

PODNEBÍ

Thajsko se nachází v tropickém podnebném pásu, proto má monzunové, tropické klima. Teplotní rozdíly mezi létem a zimou jsou minimální.

V lednu dosahují teploty 26°C a v červenci 31°C. Monzunové deště přinášejí srážky v letním období mezi květnem a zářím. Průměrné roční srážky dosahují 1500 mm/rok. Západní pobřeží Malajského poloostrova má až 3000 mm/rok.

VODSTVO

Vodní toky mají dostatek vody v průběhu celého roku. Veletok Mekong tvoří přírodní hranici s Laosem. Řeka Chao Phraya (Menam) pramenící v severních horách, odvodňuje střed země a po 1000 km ústí do Thajského zálivu. Na řece byl vybudován systém zavlažovacích kanálů, který zavlažuje úrodnou nížinu.

ROSTLINSTVO A ŽIVOČIŠSTVO

Kácením tropického lesa a lovem se na seznam ohrožených druhů dostali vzácní levharti, tygři, malajští medvědi, sloni, nosorožci nebo tapíři.

Mezi další zástupce řadíme např:různé druhy opic, hady, ptactvo nebo hmyz. V pobřežních vodách se vykytují delfíni a dugongové.

Tropickýh deštný les v současnosti pokrývá asi 22% území. Vyskytují se vzácné druhy dřevin např: týkové dřevo a kaučukovníky, významné jsou různé druhy bambusu , kterých zde roste nejvíce mimo Čínu. Pestrá je i thajská květena, národní květinou je orchidej.

Orchideje (Orchidaceae) - vstavačovité rostliny, které jsou známé svými nápadnými souměrnými květy s výrazným zbarvením a vůní. Nejvíce orchidejí žije v tropických lesích jako epifyty, přisedlé na vysokých stromech.

Pobřežíní oblasti jsou domovem mangrovových porostů.

OBYVATELSTVO A ADMINISTRATIVNÍ DĚLENÍ

Počet obyvatel Thajska dosahuje 70 milionů. Hustota zalidnění je kolem 116 obyvatel/km2. Většina obyvatel však žije na venkově, ve městech žije pouze kolem 22% populace. Střední délka života je 69 let.

Podle národnostního složení převažují etničtí Thajci 80% populace, skupina zahrnuje i Siamce, Shany, a Laoy, další důležité národnostní menšiny tvoří: Číňané 12% populace, Malajci 4% populace a Khmérové 3% populace. Severní oblasti státu obývají tzv." příslušníci horských kmenů" - chao khao,karen...

Podle náboženského složení převažují buddhisté 94% věřících , muslimů jsou 4% věřících.Zastoupeni jsou i křesťané nebo budhisté.

- "exotika" pro Evropany, tradiční thajská kuchyně a trhy na řece

Úředním jazykem je thajština (siamština) s unikátním thajským písmem. V některých oblastech se hovoří čínsky nebo malajsky, na úřadech,v obchodním styku se používá angličtina.

Administrativně se Thajsko člení na 76 provincií (chang-watt). Hlavním městem země je:

Bangkok - Krung Thep - v aglomeraci asi 7 miliónu obyvatel - světové centrum cestovního ruchu, centrum vlády, průmyslu - strojírenský,chemický a potravinářský, obchodu a kultury, leží na řece Menam

Další významná města: např: Nonthaburi, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai

TĚŽBA A PRŮMYSL

Thajsko má významné zásoby rud barevných kovů: cínu, zinku, olova a vzácných minerálů - tantalu,zirkonu nebo titanu. V zemi jsou i četná naleziště vápence, sádrovce, drahokamů a polodrahokamů. Naleziště zemního plynu i ropy.

Základem hospodářaství je tradiční těžební průmysl, chemický průmysl,strojírenský průmysl - elektrotechnická a elektronická odvětví. Průmysl dřevozpracující a potravinářský.

Atraktivní přírodní a architektonické památky umožnily rozvoj cestovního ruchu a Thajsko je jednou z nejvýznamnějších světových destinací cestovního ruchu.

V současnosti patří hospodářství Thajska mezi nejdynamičtěji se rozvíjející mezi státy JV Asie a proto bývá označováno jako tzv. asijský drak (tygr).

DOPRAVA

Dopravní křižovatkou země je Bangkok s významným mezinárodním letištěm, přístavem i hlavním železničním uzlem. Důležitá je lodní doprava, železniční síť měří v zemi kolem 4000 km. V posledních letech byla rozšiřována silniční síť a vystavěny nové magistrály.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Zemědělství zaměstnává kolem 55% obyvatel. Thajsko je světově významný producent rýže, kasavy, cukrové třtiny, ananasů. Dále se pěstuje bavlník, kaučukovník, podzemnice olejná a tropické ovoce. Proslulo i pěstováním máku a výrobou opia v oblasti Zlatého troúhejníku. Tropický deštný les je zdrojem vzácných dřevin např: týkového dřeva.

Živočišnou výrobu zastupuje rybolov, lov mořských živočichů např: garnátů, zajišťuje 40% světové produkce mořských krevet nebo umělé pěstování perel. Zastoupen je i chov skotu a buvolů, jako tažných zvířat, prasat a drůbeže.

CESTOVNÍ RUCH

Velice významná součást thajské ekonomiky. Památky přírodního i kulturního dědictví každoročně lákají miliony turistů.

Hlavní destinací je Bangkok např:palác Pho se sbírkou reliéfů a soch, Národní muzeum, největší v jihovýchodní Asii, historický park v Sukhotai, palácový komplex s vnitřní svatyní Smaragdového Buddhy, Wat Pho - chrám stromu bodhi s 46 metrovou sochou Buddhy, hadí farma, bývalé hlavní město Ayuthaya, paláce, chrámy, Zlatá hora, královský palác, množství budhistických chrámů tzv. stúpy ,dům opia v Sop Ruak

- písečné pláže a architektonické památky "táhnou" cestovní ruch Thajska

Originální chrámové stavby - vaty. Svatyně s kulatým vrcholem - práng nebo zvonovitým zakončením se špicí - ťédí. Nejvýznamnějšími stavbami jsou komplexy Čcháng Lóm a Mahátchát v oblasti Sukhotaje.

Hlavní město khmérského období Lopburi. Nejvyšší buddhistický monument na světě Phra Pathom Chedi (127 m) v Nakho Pathon, nejstarším městě v zemi. Most přes řeku Kwai v Kanchanaburi, významné centrum Chiang Mai, největší brozový gong na světě, věznice pro pašeráky drog, Chai Wattanaram, zříceniny ,,ztraceného města"...

- zachované přírodní oblasti tropických deštných lesů, NP a přírodní rezervace - Thung Yai-Nareduan, součást světového kulturního dědictví UNESCO, NP Khao Sok původní porosty džungle a vápencové útesy, NP Kaeng Krachan, námořní park Ko Tarutao ostrovy Phuket, Ko Samui, Ko Pha-ngan, Ko Tao tzv. želví ostrov - písčité pláže, krápníkové jeskyně na ostrově Phuket, sloní trh v Surinu, mořský park Ko Chang, tzv. země duchů Phrae s bizarními skalními útvary...

Světovou proslulost zi získaly Thajské masáže, bojové umění Thajský box", který kromě boxerských úderů povoluje i zásah nohou, kolenem a lokty. "Box na tyči" - boxeři jsou zavěšeni nohama na tlusté tyči hlavou dolů a boxují

- obrázky chrámu Wat Arun a Velkého paláce v Bangkoku

Thajská kuchyně - vznikla částečně míšením vlivů kuchyní jižní Číny a Indie. Základem je rýže, doplněná plátky okurky, ostrými papričkami a vejci, důležité je kuřecí a rybí maso, mořské plody. Rozšířené jsou různé ostré koření, karí, ostré polévky - citronová, vepřová, kuřecí, krevetová, rýžové nudle.