Regionální geografie Asie

 

Při regionalizaci států Asie vycházíme z geografických a kulturních zvláštností, i z rozdílného historického a politického vývoje území, na základě kterých vyčleňujeme několik oblastí:

OBLAST SEVERNÍ ASIE

Region severní Asie zahrnuje jediný stát - RUSKOU FEDERACI

Současné Rusko, nástupnický stát Svazu sovětských socialistických republik - SSSR, se rozkládá na euroasijském kontinentu.

Pohoří Ural odděluje dva zcela odlišné makroregiony - evropské Rusko od asijského Ruska. Asijské Rusko zaujímá téměř 80% rozlohy Ruské federace a zasahuje až k Beringovu průlivu, který odděluje Severní Ameriku od Asie.

OBLAST STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO

stát rozloha v km2 počet obyvatel v mil. hlavní město
Kazachstán 2 717 300 19 Astana
Kyrgystán 198 500 7 Biškek
Tádžikistán 143 100 10 Dušanbe
Uzbekistán 447 400 33 Taškent
Turkmenistán 488 100 6 Ašchabad
Arménie 29 800 3 Jerevan
Gruzie 69 700 4 Tbilisi
Azerbajdžán 86 600 10 Baku

Oblast střední Asie tvoří nezávislé státy - KAZACHSTÁN, TÁDŽIKISTÁN, KYRGYSTÁN, UZBEKISTÁN a TURKMENISTÁN. Někdy je do tohoto regionu připojovám i AFGHÁNISTÁN.

Region má značné zásoby nerostného bohatství ale i značné sociální a národnostní problémy. Všechny tyto země, mimo Afghánistán, byly součástí bývalého SSSR. V současnosti je většina zemí sdružena v politicko - hospodářské organizaci Společenství nezávislých států - SNS.

Zakavkazsko tvoří složitý etnografický region. Střetávají se zde desítky rozdílných národů a národností, kultur i náboženství.

Strategicky velice významné území bylo od nepaměti místem, kudy probíhaly hlavní transkontinentální trasy spojující Evropu s Asií. V předpolí Kavkazu probíhá hranice mezi Evropou a Asií.

V současnosti Zakavkazsko zastupují nezávislé státy - ARMÉNIE, AZERBAJDŽÁN a GRUZIE.

Autoři některých učebnic Střední Asiíí a Zakavkazko zahrnují pod oblast Západní Asie.

OBLAST JIŽNÍ ASIE

stát rozloha v km2 počet obyvatel v mil. hlavní město
Indie 3 287 600 1 400 000 New Dillí
Pákistán 803 900 240 000 Islamábád
Bangladéš 144 000 166 000 Dháka
Srí Lanka 65 600 23 Kolombo
Maledivy 300 0,5 Malé
Bhútán 47 000 1 Thimbu
Nepál 140 800 31 Káthmandu

Jižní Asie nebo-li indický subkontinent vznikl na rozhraní třetihor a čtvrtohor při Alpinsko-himálajském vrásnění, při střetu "ostrova z obrovskou pevninou". Při tomto "nárazu" byly vyvrásněny Himálaje, nejvyšší pohoří na Zemi.

Jižní Asii tvoří polostrov Přední Indie s úrodnou Indoganžskou nížinou, ostrovy Indického oceánu a horské oblasti Himálaje.

Region je pod silným vlivem náboženských tradic Islámu a Hinduismu. Současným problémem Jižní Asie je rychlý růst populace.

Současné státy tvoří: INDIE, PÁKISTÁN, BANGLADÉŠ, SRÍ LANKA, MALEDIVY, NEPÁL a BHÚTÁN.

OBLAST JIHOVÝCHODNÍ ASIE

stát rozloha v km2 počet obyvatel v mil. hlavní město
Thajsko 514 000 70 Bangkok
Brunej 5 800 0,4 Bandar Seri Begawan
Filipíny 300 000 108 Manila
Malajsie 329 600 33 Kuala Lumpur
Indonésie 1 904 600 280 Jakarta
Singapur 600 5,5 Singapur
Myanmar 676 600 57 Neipyijto
Kambodža 181 000 17 Phnompenh
Vietnam 329 600 98 Hanoj
Laos 236 800 8 Viangchan
Východní Timor 15 000 0,9 Dilli

Tvoří území vymezené polostrovem Zadní Indie, Malajským poloostrovem a ostrovy Indického a Tichého oceánu. Celá oblast je pod vlivem pravidelných sezónních větrů - monzunů.

Region má značné zásoby rud barevných kovů i vhodné klima pro zemědělství.

Rozdílná hospodářská úroveň oblasti je dána rozdělením zemí na tzv" nově industrializované země - asijské tygry (draky) - státy s rychle rostoucí ekonomikou - THAJSKO, BRUNEJ, FILIPÍNY, MALAJSIE, SINGAPUR, INDONÉSIE a země s nestabilní politickou situací i hospodářatvím - MYANMAR (BARMA),KAMBODŽA, LAOS, VIETNAM, VÝCHODNÍ TIMOR.

Autoři některých učebnic část jižní Asie a jihovýchodní Asii zahrnují pod oblast Monzunové Asie.

OBLAST VÝCHODNÍ ASIE

stát rozloha v km2 počet obyvatel v mil. hlavní město
Japonsko 372 300 127 Tokyo
Čína 9 560 800 1 420 000 Peking
Korea 98 500 52 Soul
KLDR 121 200 26 Pchkongjang
Mongolsko 1 565 000 3,3 Ulanbátar

Území zahrnuje vysohorské plošiny a pánve Asie, čínské veletoky s náplavovými nížinami i obrovské pouště.

Region s nejvyspělejšími i nejstaršími kulturami na Zemi je pod vlivem východních náboženských i filozoficívh systémů, které vychovávaly k "poslušnosti a pracovitosti".

Současnou východní Asii zastupují nejdůležitější mocnosti světa - JAPONSKO, ČÍNA, KOREA (Jižní Korea) i rozvojové země stojící na periferii - KLDR (Severní Korea) a MONGOLSKO.

OBLAST JIHOZÁPADNÍ ASIE

stát rozloha v km2 počet obyvatel v mil. hlavní město
Kypr 9300 0,8 Nikósie
Turecko 780 600 84 Ankara
Libanon 10 400 6,5 Bejrút
Izrael 20 700 8,5 Jeruzalem
Sýrie 185 200 17,5 Damašek
Jordánsko 97 700 11 Ammán
Írán 1 648 000 84 Teherán
Irák 434 900 16 Bagdád
Afghánistán 647 500 40 Kábul
Saudská Arábie 2 149 700 30 Rijád
SAE 83 600 11 Abú Dhabí
Kuvajt 17 800 4,5 Kuvajt
Bahrajn 600 1,5 Manáma
Jemen 528 000 30 Saná
Omán 212 500 5 Maskat
Katar 11 000 3 Dauhá

Území, kde dochází ke styku tří světadílů Evropy, Asie a Afriky bylo od nepaměti v centru dění lidské civilizace. Oblast se považuje za jednu z "kolébek lidské civilizace" a "zrodila" se zde světová náboženství Křesťanství, Islám a Judaismus.

Oblast vymezujeme moři: Středozemním, Černým, Kaspickým, Rudým a Perským zálivem nebo polostrovy: Malou Asií a Arabským.

Toto strategické území, a v 20.století objevené zásoby ropy, opět posunuly oblast do popředí zájmů světových mocností.

Region se často rozděluje na státy: Blízkého východu - KYPR, TURECKO, LIBANON, IZRAEL, SÝRIE a JORDÁNSKO.

Středního východu -IRÁK, ÍRÁN, AFGHÁNISTÁN, SAUDSKÁ ARÁBIE, SAE (SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY), KUVAJT, BAHRAJN, JEMEN, OMÁN a KATAR.

V roce 2011 začaly vzpoury a boje o nezávislost a svobodu arabských zemí. Zhroucení totalitních režimů států severní Afriky a Blízkého východu je označováno jako období arabských revolucí.