AI ve výuce na EDUCAnetu

12.3.2023

Během několika minulých hodin informatiky jsme se věnovali obohacování našich znalostí o umělou inteligenci. Navázali jsme tak na předchozí zkušenosti s generováním obrazu pomocí umělé inteligence a testovali jsme ChatGPT, tedy AI, která dokáže uživateli odpovědět na téměř jakoukoli otázku.

Nezaměřovali jsme se však na pouhé generování odstavců textu. Zajímala nás také jeho faktická správnost. Využili jsme proto znalostí z dějepisu a vyzkoušeli jsme umělou inteligenci ze znalostí o atentátu na Reinharda Heydricha. Tomuto tématu se žáci velmi intenzivně věnovali pod vedením paní učitelky Musilové. A právě toho jsme využili pro kritické posouzení obsahu. Rozdělili jsme si toto téma na několik částí a každou z nich vypracovali ve dvojici. Oba členové dvojice zadávali na svých zařízeních stejně formulovaný požadavek a pak porovnávali výstupy. Vše jsme následně zanesli do myšlenkové mapy.

Výsledek? Nalezli jsme ve výstupech několik vážných chyb, ať už v počtech, faktech nebo také ve formulacích nebo interpretaci. Chyby jsme následně rozebírali, odhadovali, jak vznikly (např. překladem z jiného jazyka), a uváděli na pravou míru. Vyznačili jsme je také v myšlenkové mapě. Z experimentu velmi názorně vyplynulo, že ověřování a kritické myšlení jsou důležitými stavebními kameny při práci s informacemi.

←  Novinky