Učební plán banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Učební plán

Učební plán Gymnázium 79-41-K/41 (od šk.r. 2018/2019)

Gymnázium EDUCAnet Ostrava, s.r.o. Čtyřletý studijní cyklus
Učební plán vychází z platného plánu MŠMT
pro gymnázia 79-41K/41
Předmět I. II. III. IV.Celkem
Český jazyk a literatura (CJL)434415
Anglický jazyk (ANJ)444416
* Cizí jazyky (SPA, NEJ, RJ, FRJ)444416
Základy společenských věd (ZSV)22116
Dějepis (DEJ)1225
Zeměpis (ZEM)2215
Matematika (MAT)444416
Fyzika (FYZ)22217
Chemie (CHE)22116
Biologie (BIO)22217
Informatika a výpočetní technika (INT)22228
Estetická výchova (HV, VV)224
Tělesná výchova (TEV)22228
Volitelný předmět 1 (AKO)224
Volitelný předmět 2 (PVS, SVS)246
Volitelný předmět 3 (EKS, MFS)33
Písemná a elektronická komunikace (PEK)**1**1**
CELKEM33333333132

Cizí jazyky

 • Francouzský jazyk (FRJ)• německý jazyk (NEJ)• ruský jazyk (RJ)• španělský jazyk (SPA)

Druhý cizí jazyk si volí studenti při přijímacím řízení.

Nabídka volitelných předmětů

 • Přírodovědný seminář (PVS)
 • Společenskovědní seminář (SVS)
 • Anglická konverzace (AKO)
 • Ekonomický seminář (EKS)
 • Matematicko-fyzikální seminář (MFS)

**Nabídka nepovinných předmětů

 • Písemná a elektronická komunikace (PEK)

Učební plán Gymnázium 79-41-K/41 (od šk.r. 2021/2022)

Učební plán
Gymnázium EDUCAnet Ostrava, s.r.o. Čtyřletý studijní cyklus
Učební plán vychází z platného plánu MŠMT
pro gymnázia 79-41K/41
Předmět I. II. III. IV.Celkem
Český jazyk a literatura (CJL)444416
Anglický jazyk (ANJ)444416
* Cizí jazyky (SPA, NEJ, RJ, FRJ)444416
Základy společenských věd (ZSV)21216
Dějepis (DEJ)1225
Zeměpis (ZEM)2215
Matematika (MAT)333312
Fyzika (FYZ)22217
Chemie (CHE)22116
Biologie (BIO)22217
Informatika a výpočetní technika (INT)22228
Estetická výchova (HV, VV)224
Tělesná výchova (TEV)22228
Praktika z informatiky11
Seminář k ročníkové práci11
Volitelný předmět 1 (AKO)224
Volitelný předmět 2 (PVS, SVS)257
Volitelný předmět 3 (EKS, MFS)33
CELKEM33333333132

Cizí jazyky

 • Francouzský jazyk (FRJ)• německý jazyk (NEJ)• ruský jazyk (RJ)• španělský jazyk (SPA)

*Druhý cizí jazyk si volí studenti při přijímacím řízení.

Nabídka volitelných předmětů

 • Přírodovědný seminář (PVS)
 • Společenskovědní seminář (SVS)
 • Anglická konverzace (AKO)
 • Ekonomický seminář (EKS)
 • Matematicko-fyzikální seminář (MFS)

Nabídka nepovinných předmětů

 • Písemná a elektronická komunikace
Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.