Přestupy banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Přestupy

Nesplnila vytoužená střední škola Vaše očekávání?
Čekali jste od tradičního gymnázia více?

Kdykoliv v průběhu školního roku můžete uskutečnit přestup na jinou střední školu. V závislosti na volné kapacitě můžete i Vy dostat druhou šanci a studovat na kvalitním a moderním Gymnáziu EDUCAnet Ostrava.

Osobní setkání

V případě zájmu o přestup (případně přijetí do vyššího ročníku) napište nebo zavolejte ředitelce školy PhDr. Ing. Mgr. Gabriele Bačové, MPA, MBA (tel.: +420 608 546 376, e-mail: gabriela.bacova@educanet.cz) a domluvte si osobní setkání. Při osobní schůzce projednáme důvody, které vás vedou ke změně školy a budeme se také zajímat o Vaše dosavadní studijní výsledky. Vezměte proto s sebou doklady o Vašem dosavadním vzdělání (tj. vysvědčení z dosavadního studia na SŠ).

Podmínky přestupu z jiné střední školy

V souladu s § 66 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může žák v průběhu středního vzdělávání požádat o přestup na jinou střední školu. Současně s přestupem můžete také změnit obor, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka. Podmínkou povolení přestupu může být složení rozdílové zkoušky.

Přestup lze uskutečnit kdykoliv v průběhu školního roku. Domluvte si osobní setkání (viz. výše) a přineste s sebou také vyplněnou žádost o přestup a doklady o dosavadním vzdělávání.

Podmínky přijetí do vyššího ročníku

V souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění může ředitelka školy přijmout žáka do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole a to na základě podané žádosti ředitelce školy. Proběhlé studium lze uznat a zařadit uchazeče do vyššího ročníku, a to i v průběhu školního roku. Konkrétní případ posuzuje a rozhoduje o něm ředitelka školy. Podmínkou přijetí do vyššího ročníku může být složení zkoušky.

V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Domluvte si osobní setkání (viz. výše) a přineste s sebou také vyplněnou přihlášku na SŠ, vyplněnou žádost o přijetí do vyššího ročníku a doklady o dosavadním vzdělávání.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.