Erasmus+ banner - 1
ERASMUS+

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilit v různých sférách vzdělávání. Programu se mohou zúčastnit studenti, učitelé dobrovolníci ale organizace.
Za účelem potřeb žáků se škola rozhodla realizovat projekty Erasmus. První projektový rok naší studenti navážou spolupráci se zahraniční školou. Budou vzájemně pracovat na projektu zaměřeném na zvýšení povědomí žáků o kvalitě životního prostředí regionu, ve kterém žijí. Následně uskuteční návštěvu na partnerské škole, kde společně zhodnotí dosažené výsledky. Při realizaci projektu budou rovněž využívány moderní informační technologie a prezentační technika.

PŘÍRODNÍ A ANTROPOGENNÍ FENOMÉNY NAŠEHO REGIONU
(NATURAL AND ANTHROPOGENIC PHENOMENS OF OUR REGION)

Projekt č. 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000015996

Základní cíle projektu:

 1. Motivace žáků a pedagogických pracovníků pro studium cizích jazyků za účelem připravit žáky i jejich učitele pro výuku CLIL (v nejazykových předmětech).
 2. Podpora rozvoje jazykových kompetencí žáků školy a zvyšování povědomí o environmentálních problémech planety.
 3. Zvýšení zájmu studentů o přírodovědné předměty.
 4. Zvýšení povědomí žáků o kvalitě životního prostředí regionu, ve kterém žijí a opatřeních, která vedou k jeho zlepšení a možnosti participace jednotlivce. Komparace ŽP se zahraničním regionem.
 5. Podpora evropského a přeshraničního rozměru výuky – seznámení se s odlišnou kulturou jiných národů.
 6. Navázaní přeshraniční spolupráce se školami, které poskytují všeobecné vzdělávání.
 7. Využívání moderních nástrojů komunikace a digitalizace učení.

Do projektu budou zapojení pedagogičtí pracovníci s aprobací – biologie, chemie, informatika, matematika, fyzika, zeměpis, anglický jazyk. Tito učitelé budou v průběhu trvání projektu vyjíždět na kurzy do zahraničí. Dalšími zapojenými pracovníky jsou: ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, PR manager. Tito pracovníci zajišťují administrativní podporu projektu (finanční řízení projektu, plán aktivit šíření výstupů projektu, zajišťování dopravy na kurz, hodnocení projektu).

Hlavní aktivity projektu:

 1. Sepsání projektové žádosti, stanovení cílů projektu, kontaktování partnerské školy, výběr žáků a zaměstnanců.
 2. Sestavení plánu mobilit.
 3. Realizace stanovených aktivit, vytvoření virtuální učebny, realizace video hovorů mezi žáky naší a partnerské školy.
 4. Realizace výjezdů na zahraniční školu.
 5. Zhodnocení projektu.

Očekávané výstupy projektu:
Dopad na žáky naší školy a žáky partnerské školy:

 1. Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyku.
 2. Zájem o studium přírodních věd, studium v zahraničí.
 3. Rozvoj digitálních kompetencí.
 4. Posílení kooperace a komunikace.
 5. Seznámení se s odlišnou kulturou.

Dopad na pedagogické pracovníky:

 1. Změna výukových metod, odbourání frontální výuky, zvýšení kvality výukového procesu.
 2. Zavádění projektové výuky.
 3. Výuka CLIL v nejazykových předmětech.
 4. Navázání dlouhodobé perspektivní spolupráce mezi zapojenými školami.
Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.