EDU-ASSESMENT banner - 1
MYSLÍM, TEDY JSEM!

EDU-ASSESMENT

Principy projektu

Cílem projektu EDU-Assesment je naučit žáka sebepoznání, nejen v rámci studia jednotlivých předmětů, ale také v rovině vzdělávání jako takového (Bloomova taxonomie – hodnocení rozdílných cílů a dovedností, které nastavili učitelé pro studenty (vzdělávací cíle));

  • žák se učí nastavit si cíle, na kterých společně s učitelem pracuje a následně vyhodnocuje jejich splnění;
  • žák se učí zhodnotit své možnosti, slabé a silné stránky a pracuje na soustavném rozvoji sebe sama jako komplexní osobnosti.

Formativní hodnocení

Výsledek vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se vyjadřuje kombinací sumativního a formativního hodnocení. Hlavní smysl tohoto hodnocení vidíme především v pozitivním individuálním modelu hodnocení žáků ze všech pohledů jejich osobnosti.

Je to proces, který staví na aktivní účasti žáka ve vyučovacím procesu. Cíli jsou rozvoj jeho kompetencí, maximální posun v rámci výuky a také rozvoj schopnosti sebehodnocení žáka.

PhDr. Ing. Mgr. Gabriela Bačová, MPA, MBA

Dosažení čtvrtletních výukových cílů:

  • Rozvoj klíčových kompetencí;
  • vztah k předmětu a plnění vlastních stanovených cílů;
  • žák si na základě předem daných hodnotících kritérií stanovuje vlastní cíle, kterých by rád v dalším čtvrtletí dosáhl, a navrhuje cesty, jak toho dosáhnout.

Formativní hodnocení je zaměřené na průběžné interaktivní hodnocení vzdělávacích pokroků žáků a na vyhodnocování potřeb žáků ve vztahu k dosažení stanovených cílů vzdělávání. Je to proces, který staví na aktivní účasti žáka ve vyučovacím procesu. Cíli jsou rozvoj jeho kompetencí, maximální posun v rámci výuky a také rozvoj schopnosti sebehodnocení žáka.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.