Učili jsme interaktivně On-Line! banner - 1

Učili jsme interaktivně On-Line!

Online výuka na Gymnáziu EDUCAnet Ostrava

Přestože je prezenční výuka na základních a středních školách dočasně zrušena, na Gymnáziu EDUCAnet žáci o svou výuku nepřijdou. Ve škole je standardem vysoké zapojení IT techniky a výukových aplikací i za běžného provozu. Žáci mají veškeré učivo v rámci jednotlivých předmětů k dispozici ve virtuálních učebnách v elektronické podobě a ve škole i v domácím prostředí s ním pracují. V těchto dnech je absence učitelů při vyučovacím procesu nahrazena online výukou ve formě videokonference s podporou materiálů ve virtuální učebně. V tomto prostředí dochází i k testování žáků.

Přestože je výuka pomocí videohovoru běžně využívána pro konzultaci učiva s žáky, kteří mají delší nebo častější absence (například sportovci nebo déle nemocní), první den uzavření škol se sešli učitelé ve sborovně školy, aby si videohovory vyzkoušeli ve větším měřítku a technicky se snažili vše vyladit na výuku celé školy online v ostrém provozu, která začala ve čtvrtek. Žáci byli na tento způsob zvědaví a již před začátkem výuky se připojovali do svých skupin podle předmětů a očekávali své vyučující v pohodlí domova připraveni zapojit se do konverzací a plnit zadané úkoly.

První den ukázal, že lze prostřednictvím videohovoru vyučovat všechny předměty, nejen výkladové. Například při sdílení plochy učitelem lze přímo pozorovat výpočty prováděné v hodinách matematiky nebo chemie. Ani skupinové práce nejsou žádným problémem, žáci komunikují prostřednictvím videohovoru, chatu, nebo sdílených dokumentů. První zkušenosti ukazují, že interaktivní online výuka ve 30 minutových blocích je velmi efektivní.

Že je online výuka pro žáky atraktivní, dokazuje jejich velmi vysoká účast (prakticky 100%) při jejím spuštění.

I po opětovném otevření škol bude Gymnázium EDUCAnet online výuku používat a dále rozvíjet. Například bude využita pro konzultace s žáky v maturitním ročníku po skončení jejich docházky do školy a přípravě na maturitní zkoušku.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.