Stravování ve školní jídelně banner - 1
SMARTMODERNFRIENDLY

Stravování ve školní jídelně

UPOZORNĚNÍ – na možnost vyzvednutí obědu do jídlonosiče ve školní jídelně:
11:00 – 11:15 hod. nebo 13:45 – 14:00 hod.
Mimo tuto dobu platí zákaz vstupu cizím strávníkům do objektu školní jídelny.

Ve školní jídelně je poskytováná pestrá, chutná a vyvážená zdravá strava dle výživových norem, bohatá na ovoce a zeleninu, celozrnné potraviny, luštěniny, mléčné výrobky, ryby a drůbež.

Většinu dnů nabízíme výběr ze dvou jídel.
Jedno jídlo bývá Vitalis – vaříme zdravě.

Vaříme chutně. Vaříme zdravě. Vaříme pestře.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Student má nárok na oběd pouze po dobu pobytu ve škole.

Podle §122, odst. 2 školského zákona dětem v mateřských školách, přípravných třídách základní
školy a přípravném stupni základní školy speciální, žákům základních škol a nezletilým žákům
středních škol se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich
pobytu ve škole a ve školském zařízení podle §117 odst. 1 písm. b) a c), a dále v případě potřeby ubytování. Zletilým žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol lze poskytovat hmotné
zabezpečení podle věty první.

První den neplánované nepřítomnosti nezletilého žáka ve škole se považuje pro účely vyhlášky č.
107/2005 Sb., za pobyt ve škole, a proto je zákonnému zástupci žáka tento den umožněno odebrat
přihlášenou stravu v jídlonosiči.

Další obědy v době nepřítomnosti studenta ve škole je nutné obědy odhlásit dle vyhlášky MŠMT č.
272/2021 o školním stravování v platném znění. V opačném případě je rodič povinen doplatit další
náklady na oběd do výše ceny oběda pro cizí strávníky. Nevyzvednutý oběd propadá.

Dbejte prosím na řádné odhlášení obědů.

OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY

K jídelníčku nebo administraci (přihlašování/odhlašování obědů) je aplikace pro PC nebo aplikace pro mobilní telefony.

Obědy není možné odhlašovat telefonicky. Všichni strávníci mají aktivovanou službu objednávání a odhlašování stravy v aplikaci Strava.cz.

  • Číslo zařízení: 4890
  • Uživatelské jméno: příjmení tečka jméno (malými písmeny bez háčků a bez čárek)
  • Heslo: den a měsíc narození (např. narození 5.12. = 0512)
    (po úvodním přihlášení si heslo změňte)

KONTAKT – ŠKOLNÍ JÍDELNA

Hana Minářová – vedoucí školní jídelny

telefon: 596 719 044, 602 221 417

Přihlašovací údaje získáte u vedoucí jídelny.

Aplikace STRAVA

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.