Kvalitní vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002637

CÍLE PROJEKTU
Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby
dětem/žákům/studentům ve škole/školském zařízení příjemce prostřednictvím
realizace nejméně jedné z následujících aktivit projektu, v každém ze zvolených
specifických cílů v žádosti o podporu. Z oblasti zvyšování kvality bude realizována
aktivita vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ a z oblasti rovný přístup to budou
aktivity Kariérový poradce SŠ a Inovativní vzdělávání žáků v SŠ.

AKTIVITY PROJEKTU
1.III/5 Kariérový poradce SŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce středním školám.
Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření
vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření19 a žáků
ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s
využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a
strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.
Aktivita je určena pro skupinu žáků, přičemž v této skupině bude vždy podpořen minimálně jeden žák
ohrožený školním neúspěchem.

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve
vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích
programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučinku (dále také jen „kurz“). Stáže je možné
uskutečňovat pouze u zaměstnavatelů, tzn. ve firmách/institucích.

Tiskové zprávy

Tisková zpráva č. 1 – září 2023
V měsíci září 2023 byly zahájeny přípravné administrativní práce. Došlo ke
zpracování projektového cashflow a k nastavení postupů a kompetencí a toků
dokumentace při realizaci projektu.

Tisková zpráva č. 2 – říjen 2023
Pedagogický sbor byl seznámen s cíli a aktivitami které budou v průběhu projektu
realizovány. Zpracován byl harmonogram plnění aktivit projektu
Vyučující kteří budou pracovat na konkrétních aktivitách se seznámili s náplní, cíli a
způsobem realizace těchto aktivit. V návaznosti na to byly připraveny pro tyto
pedagogy pracovně právní dokumenty.
V rámci školního kariérového poradenství byly uskutečněny první schůzky včetně
přípravných prací a činností s prací kariérového poradce souvisejících. Založen byl
speciální Google Classroom pro podporu kariérového poradenství.

Tisková zpráva č. 3 – listopad 2023
V listopadu již proběhly první výukové hodiny inovativního vzdělávání.
Zpracována a odeslána byla v souladu s podmínkami projektu první zpráva o realizaci
projektu.

Tisková zpráva č.4 – prosinec 2023
V prosinci jsme už v plném proudu realizovali setkání s žáky, a také hodiny inovativní výuky. Žáci nám dali velmi pozitivní zpětnou vazbu. Jsme rádi, že jsme se do tohoto projektu mohli zapojit a těšíme se na další aktivity a setkání.

Tisková zpráva č.5 – leden 2024
I v měsíci lednu jsme realizovali setkání s žáky, a  další hodiny inovativní výuky. Napříč 1.-3.ročníkem jsme uskutečnili volbu povolání nanečisto. Přitom jsme si trénovali pracovní pohovor. V rámci inovativního vzdělávání, jsme si takový pohovor vyzkoušeli také v anglickém jazyce.

Tisková zpráva č.6 – únor 2024
Únorová setkání s žáky byla tematicky zaměřena na vytváření životopisů a
motivačních dopisů. V rámci inovativního vzdělávání byly uskutečněny hodiny
zaměřené na čtenářskou gramotnost, komunikaci v cizím jazyce a také vzdělávání
s využitím nových technologií.

Tisková zpráva č.7- březen 2024
V březnu jsme se v rámci setkání se studenty seznámili s katalogem prací a otestovali
testem stresu. V rámci inovativního vzdělávání jsme opět využili především výuku za
pomocí nových technologií.

Vyhledávání

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky použití.