ERASMUS+ Budapešť

18.2.2023
PROJEKT Č. 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000015996

V neděli 5.2. jsme se vydali na 10 dní do Budapešti v rámci projektu Erasmus+. V neděli odpoledne jsme se sešli na nádraží Ostrava-Svinov, odkud jsme vlakem jeli do hlavního města Maďarska. První den pobytu jsme zahájili dopolední prohlídkou japonské zahrady, kde jsme pozorovali vzácné dřeviny a různé druhy rostlin. Náplní odpoledního programu byla návštěva Velké synagogy a prohlídka centra města.

Druhý den jsme se šli podívat na biodiverzní realizaci střechy obchodního domu IKEA s rozmanitou flórou, která má jak ekonomické, tak environmentální využití. Po návštěvě obchodního domu IKEA jsme se přesunuli do školy, v níž jsme se účastnili hodiny angličtiny s maďarskými studenty. Následně jsme vyrazili k úchvatné bazilice sv. Štěpána a náš den jsme zakončili v nejstarší tržnici v Budapešti.

Náš třetí den začal instrumentální analýzou dřeva, s níž nás seznámili tamější studenti. Analýza kmene stromů umožňuje správcům lesů a parků zevnitř zkoumat zdraví jednotlivých stromů. Dále následovala výuka angličtiny s maďarskými spolužáky. Odpoledne jsme podnikli výšlap na Budínský hrad, prohlédli jsme si Matyášův chrám a Rybářskou baštu.

Čtvrtý den našeho programu byl zahájen hodinou informatiky, v níž jsme si vyzkoušeli digitálně zpracovat data pro terénní mapování. Poté naše kroky vedly k budově maďarského parlamentu, kde jsme navštívili i jeho okouzlující interiér.

Pátý den jsme vyrazili na náměstí Hrdinů, odkud jsme zamířili do muzea etnologie. Zde jsme se podívali i na střechu muzea. Odpolední náplní dne byla procházka na Gellértův vrch, na němž se nachází Socha svobody a pevnost Citadella.

V sobotu jsme navštívili místní zoo, v níž jsme mohli vidět nosorožce tuponosého jižního, velbloudy, lachtany, a dokonce i ledního medvěda. Odpoledne jsme si udělali menší výlet ke Gellértově památníku, od něhož byl překrásný výhled na celé město.

V neděli v ranních hodinách jsme se vypravili do Maďarského národního muzea, odkud jsme se autobusem dopravili na Markétin ostrov a zde jsme se prošli krásnou japonskou zahradou.

Poslední den jsme odstartovali hodinou angličtiny a poté jsme vyráběli krmítka pro ptáčky s maďarskými studenty. Odpolední program byl už volný, abychom měli dostatek času na sbalení našich věcí a na nákup potřebného jídla na cestu.

V úterý brzy ráno jsme se metrem a autobusem dopravili na nádraží, odkud jsme vlakem odjeli zpět do České republiky.

Pobyt v Maďarsku jsme si moc užili. Byla to pro nás obrovská zkušenost, za niž jsme nesmírně vděční. Využili jsme angličtinu v praxi, seznámili jsme se s maďarskými studenty, vyzkoušeli jsme jejich tradiční jídlo a navštívili jsme tamější nádherné památky. Nám osobně se nejvíce líbily Rybářská bašta a budova maďarského parlamentu, neboť obě stavby byly dechberoucí.  

Za program, jenž byl velice dobře vymyšlen a zorganizován, patří veliké díky paní profesorce Dohnalové a paní profesorce Tauferové.

Aneta Lerchová a Monika Míčková, 3.A

←  Novinky